SKK Play

Under ”Styrelsen informerar” finns nu en länk till ”SKK play för uppfödare” och tid för dess premiärsändning.

Read More

Ny uppdateringsansvarig Agility

Vi har glädjen att kunna presentera en ny person som uppdateringsansvarig för Agility. Fr o m nu är Nina Valerie den som ska ta emot era resultat som ni vill ha registrerade för bl a ”Årets Agilityperro. Ninas epost-adress är sminket.stockholm@telia.com . Vi tackar Nina för att hon tagit detta...

Read More

Beteendeinventering

Kenth Svartbergs betendeinventering av rasen Perro de Agua Espanõl som baseras på svar som inkommit via C-BARQ- enkäten (2013-2014) och genomförda BPH fram t om 2014-10-17  har utmynnat i ett större dokument och i en sammanfattning. Dokumenten återfinns under ”Avel & hälsa – Beteendeinventering”

Read More