Övriga blanketter

Blankett för sjukdomar och defekter hittar du under hälsa eller här.

I och med att förmedlingen/annonseringen publiceras på SPDAEK’s hemsida, måste annonsören skriftligen lämna sitt medgivande om vilka personuppgifter som ska visas på internet.

För detta finns blanketter:

  • Uppfödarlista
  • Planerade – Födda kullar
  • Hanhund till avel
  • Äldre valp – vuxen – omplacering

Uppfödare ska följa SKK’s grundregler. Samt arbeta efter SPDAEK’s avels -rekommendationer och RAS.

Annonsering av planerade och född kull
Tjänsten är öppen för SPDAEK’s medlemmar. Kostnaden är 150 kr. För ”Planerade kullar” tillkommer ingen ny avgift om kullen senare förs över till listan ”Födda kullar”. Kullen förmedlas till valparna är 12 veckor. Önskas förlängning ges denna fyra veckor i taget mot en avgift på 50 kr per gång.

Annonsering av hanhund till avel
Tjänsten är öppen för SPDAEK’s medlemmar. Kostnaden är 150 kr och annonsen ligger publicerad 6 sex månader. Efter detta kan man välja att lägga upp annonsen på nytt mot förnyad avgift.

Annonsering av omplacering
Tjänsten är öppen för SPDAEK’s medlemmar. Kostnaden är 150 kr.
Kortfattad information om hunden är önskvärt.
Säljare/kontaktpersonens namn, telefonnummer / e-post är obligatoriska och kommer att publiceras.
I de fall hunden placeras om privat, rekommenderas att uppfödaren informeras.

Ovanstående kostnader för annonsering sätts in på plusgiro 131 64 07-4

SPDAEK ansvarar för de officiella och inofficiella resultaten skrivs in på listorna under respektive rubrik.

Ladda ner: Uppfödarblankett.pdf

Ladda ner: blankett hanhund till avel.pdf

Ladda ner: blankett planerad född kull.pdf

Ladda ner: blankett_omplacering