Att vara lokalombud

Jag hjälper gärna till om ni har frågor om aktiviteter och hur man enklast genomför dem.
Många har börjat utnyttja klubbens Facebookgrupp och det är ett toppenredskap för att
nå medlemmarna, men glöm inte bort dem som ännu inte upptäckt fördelarna med FB!
Ni kan alltid lägga ut info här på klubbens hemsida. Välkommen att kontakta mig om du
är intresserad av att själv bli lokalombud.

 

Malin Sone
Ansvarig för lokalombuden
Telefon: 0705-644 226

epost: malin.sone@perroklubben.se

Lokalombuden ansvarar för att:

 • Träffar (ex. promenader), utbildningar/kurser, föreläsningar, inofficiella tävlingar m.m anordnas inom lokalombudets område för övriga medlemmar i SPDAEK.
 • En ansökan inkommer till styrelsen angående de arrangemang som planeras. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda i god tid så att behandling av ansökan kan ske.
 • En enklare budget görs för det tilltänkta arrangemanget om aktivitetsbidrag skall utgå.
 • Arrangemangen ska endast omfattas av medlemmar i SPDAEK. alt. att de blir medlemmar i SPDAEK.
 • Redovisning av utbetalt aktivitetsbidrag görs till kassören i SPDAEK.

Budget

 • Styrelsen för SPDAEK har sedan 2008 beslutat att varje lokalområde får 2000kr/år att använda till bidrag för arrangemang såsom föreläsningar, inhyrd instruktör eller dylikt.
 • Vid ”enklare” träffar såsom promenader och dylikt utgår inte ersättning.

Övrigt

 • Styrelsen för SPDAEK är lokalombuden behjälpliga med exempelvis adress och medlemslistor.
 • Lokalombudens namn  och kontaktuppgifter kommer att finnas på SPDAEK’s hemsida.
 • Lokalombuden är styrelsens enda kontaktpersoner i ovanstående.
 • Arrangemangen som lokalombuden anordnar skall ”marknadsföras” i SPDAEK’s namn.

Styrelsen genom
Veronica Tuszkay
Ordf. i SPDAEK