Avelsrekommendationer

Reviderade avelsrekommendationer gäller from 2016-01-12

SPDAEK’s avelsrekommendationer:
 

Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer.

 • Inavelsgrad: Att i avel använda hundar som ger avkommor med lägre inavelsgrad än 3,00% (sysslingparning)
 • BPH eller MH: Att hundar som används i avel ska ha genomfört BPH eller MH
 • (HD)Höftledsdysplasi: Att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100 (Gäller svenskfödda hundar). HD-index införs i januari 2016.
 • Ålder vid parning: Att vid parningstillfället använda hundar som uppnått en ålder av minst 2 år.
 • NAD Neuroaxonal dystrofi ”Vingelsjuka”: Att hundar som används i avel ska vara DNA-testade med resultat Clear (fria) eller hereditärt fria (fri enligt stamtavla) alternativt Carrier (anlagsbärare) endast i kombination med fri.
  Parning mellan två carrier (anlagsbärare)är ej tillåtet.DNA testet registreras ej hos Svenska Kennelklubben därför ska en kopia på testresultatet skickas till:
  ”Mia” Joelsson, Envägen 5, 138 35 Älta
  mia.joelsson@perroklubben.se
  SPDAEK har en lista över provsvar. Lista över provsvar.
 • Ögonlysning: Att hundar som används i avel ska vara ögonlysta med resultat UA. Ögonlysningsresultatet ska vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning
 • Prcd-PRA: Att hundar som används i avel ska vara DNA-testade med resultat Clear (fria) alt. Carrier (anlagsbärare), eller hereditärt fria.
 • Utställning: Att hundarna innan parning erhållit lägst ett Very good i kvalitetspris på officiell utställning.

Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget.