Styrelsen informerar

2018-10-28

 • En deljustering av RAS dokumentet har gjorts och godkänts av SKK. Nedanstående ändringar är gjorda:
 • – Borttag från avelsrekommendationerna (sidan 6) Utställning: Att hundarna innan parning erhållit lägst ett very good i kvalité på officiell utställning.
 • – Tillägg i fetstil (sidan 6) *”Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget, vilket gäller till 3 generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen testas.
 • – Borttag (genomstruket)och ändring fetstil (sidan 7) Gällande Perro de Agua Español borde resonemanget emellertid vara, att gå mot en lägre siffra 2% 3%. En hanhund respektive tik bör därför i nuläget inte ha fler avkommor än ca 24 36 stycken beräknat på nuläget i den svenska populationen.
 • BESLUT: ”Perroträffen”/Klubbträff (den fd så kallade ”Grännaträffen”) flyttas år 2019 till Herrfallet, Arboga i samband med ”Perroläger” och KM (8-11/8-18). Datum för ”Perroträffen” blir söndagen den 11 augusti 2019.
 • BESLUT: Ett ”Perroseminarium” planeras till den 23 och 24 februari 2019. Mer information om innehåll och plats kommer så snart det är möjligt.
 • BESLUT: Två nya lokalombud har utsetts. Ola Österlund för Stockholm och Sandra Tvingsell för Småland – Välkomna!

 

2018-08-30

 • SKK/DK har den 2018-06-01 beslutat att godkänna den ekonomiska redovisningen samt protokoll fört vid Domarkonferensen den 23 februari-18.
 • Protokollet/presentationen kommer att publiceras i kommande ”Perroblad”. Det bör noteras att protokollet är kortfattat då det endast får innehålla sådant som inte uttryckligen står i SPDAEKs raskompendie som togs fram till domarkonferensen. Raskompendiet finns att köpa via ”Perroshoppen” för 100kr.
 • Kostnaden för domarkonferensen blev glädjande nog betydligt billigare än vad som var beräknatEtt reportage om Perro de Agua Español kommer inom kort i tidningen ”Härliga hund”

2018-04-15

 • Justeringar i blanketterna för planerad eller född kull och hanhund till avel. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Planerad eller född kull och/eller hanhund till avel
 • Inbjudan till årets officiella utställning i Tvååker 2018-07-08 finns nu publicerad under rubriken aktivitet – rasspecial 2018 
 • Inbjudan till årets ”Perroträff” i Gränna den 2018-08-25 finns nu publicerad under rubriken aktivitet – Grännaträffen/2018. 
 • På grund av den nya personuppgiftslagen (GDPR som träder i kraft 2018-05-25) kommer de officiella tävlingsresultaten att tas bort från hemisdan, istället finns en länk till SKK hunddata – tävlingsresultat. Av samma anledning tas förarnas namn bort från listan över ”årets Perro”
 • Är din hund använd i avel? Det finns en sida under rubriken Avel & Hälsa – Avel – Hundar använda i avel där det visas bilder på hundar som fått avkommor. Roligt och viktigt för klubben och för att kunna följa rasens utveckling. Styrelsen vill därför uppmana dig som har en hund som använts i avel, att skicka in en bild på hunden (bild på stående hund från sidan) samt hundens registeringsnummer till Malin Sone sone@perroklubben.se


2018-02-15

 • Ny blankett för planerad eller född kull. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Planerad eller född kull.
 • Ny blankett för planerad eller född kull. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Hanhund till avel.
 • Beslut: i samband med publiceringen av den nya blanketten, justerades kostnaden för hanhund till avel till 75kr för 6 månaders publicering.
 • Nio (9) domare har ansökt om att utöka sitt rasregister med Perro de Agua Español. Styrelsen har tillstyrkt samtliga nio ”nya” domare.

2018-01-19

 • AK får i uppdrag att se över avelsrekommendationen angående skrivningen på ögonlysningspunkten och återkomma via mail till styrelsen.
 • Beslut: Rekommendationen om utställning tas bort.
 • Beslut: Avelsrekommendationerna återgår till att vara rekommendationer fr o m 2018-01-18.
 • Beslut: Uppfödare får gratis annonsera på hemsidan gällande valpkullar och planerade kullar. Planerad kull skickas in tidigast när tiken är parad. (Blankett för detta finns på SPDAEK’s hemsida – Avel & Hälsa – Övriga blanketter – blankett planerad född kull.)
 • Beslut: Två listor med aktuella valpkullar läggs upp under valphänvisning på hemsidan. En för de kullar där avelsrekommendationerna följts till fullo och en för de kullar där de inte följts till fullo. På båda listorna markeras de avelsrekommendationer som följts med grönt (JA). På listan för kullar där de inte följts till fullo markeras de som inte följts med rött (NEJ)
 • Beslut: Uppfödare kan ligga på hemsidans uppfödarlista till en årlig (kalenderår) kostnad av 100kr samt valpköparrabatt 150kr/valpköpare. ”Uppfödarlistan” justeras varefter nytt internetmedgivandet är inskickat till SPDAEK samt att avgiften på 100kr är betalt. (Ny blankett för internetmedgivande finns på SPDAEK’s hemsida – Avel & Hälsa – Övriga blanketter – Uppfödarblankett.)

OBS! Nuvarande uppfödarlista kommer att tas bort och fyllas på vartefter nya internetmedgivanden inkommer samt att avgiften är betald.

 

2018-01-02

SPDAEK kommer att ha rasklubbsmonter på hundutställningen på ”My Dog” i Göteborg den 4-7 januari 2018. Välkomna! Det hade varit kul om ni ”kikade förbi”!

 

From 10 januari 2018 kommer SKK att ta över/hantera SPDAEKs medlemsregister.

 • Det innebär bland annat att påminnelse, när det är dags att betala medlemsavgiften kommer från SKK.
 • Utseendet på medlemskorten och medlemsnumren kommer att ändras.
 • Adressändring, avslut av medlemskap, nytt medlemskap m.m. ska göras av oss medlemmar själva, via länkar till SKK.
 • Uppfödare som betalar för nya medlemmar så kallad valpköparrabatt skall anmäla sina valpars och- valpköpares uppgifter på en specifik länk till SKK.
 • Välkomstbrevet som valpköparna får hanteras dock fortsättningsvis av styrelsen.
 • Mer information och länkar kommer inom kort på perroklubbens hemsida.

 

Arbetsgruppen för Perro de Trabajo (arbetande hundar) planerar ett helgläger i augusti 2018.

 

2017-07-20 

 • Beslut fattade i arbetsgruppen för domarkonferensen för vattenhundar i febr. 2018
 • Föredragningen blir på 1½ timma per ras.
 • Ett gemensamt utskick i vecka 1-2018 med samtliga rasers domarkompendier.
 • Raskompendier skickas till samtliga deltagande domare och domarelever
 • Att inte lägga ut domarkompendiet på SKK’s hemsida
 • Barbet klubben tar fram ett avtal mellan de deltagande klubbarna
 • Två personer kan delta på det fysiska mötet med SKK’s representanter den 16 oktober. Jenny Linderoth tillfrågas. (Veronica Tuszkay ingår redan i arbetsgruppen)

  Funktionärer till Grännaträffens aktiviteter sökes!
 • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-05-12

 • Perro seminarium
  • Inbjudan kommer i Perrobladet nr 2 samt på hemsidan.
  • Justerad dagordning: 28/10 BPH Beskrivare Ken Lundahl. 29/10 Samtal kring RAS, dvs. Inger Tapper utgår
 • Ett förtydligande gällande internetmedgivandet för uppfödare kommer att skickas ut.
 • Nuvarande ”Grännageneral” avgår.
  • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-04-23

Inbjudan till officiell utställning i Tvååker 2017-07-09

Justering i blanketten för uppfödare gällande internetmedgivande

 • Ny blankett kommer att skickas ut till samtliga uppfödare på hemsidans uppfödarlista.

2017-03-02

Inkommen motion behandlad vid styrelsemöte 2017-03-02 och dagordning till årsmötet 2017-03-19 finns nu under: Medlemssidor/Protokoll/Årsmöte

Svar från AK till SKK gällande hälsoprogram HD

 • Vi vill behålla HD- index.
 • Endast 50 % av alla hundar röntgas.
 • Hälsoprogrammet har inte medfört några negativa konsekvenser och bör därför inte ändras.
 • Klubben behöv hjälp av SKK för att sprida kunskap om hur man använder sig praktiskt av HD index i sitt avelsarbete, därför, planeras ett Perroseminarium i ämnet.

2017-03-01

Domarkonferens 2018

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Inbjudan och anmälan till domare och domarelever kommer att skötas av SKK. Det innebär således ingen kostnad för SPDAEK
 • Programmet för dagen är fastställt. Samtliga fyra deltagande raser får 2 timmar var till föredragandet av raserna.
 • 3 sekreterare är utsedda. SPDAEK har två av dessa Sanna Brandt och Susanne Persson har accepterat uppdraget (om inget oväntat sker)
 • Boende för de som behöver övernattning kommer att anordnas på Scandic Upplands Väsby
 • Kostnaden för domarkonferensen ska bekostas utifrån klubbarnas medlemsantal per den 2016-12-31. Lagotto: 1193, Perro: 962, Portis: 607 och Barbet: 121
 • Raskompendiet ska vara SKK tillhanda senast i augusti 2017 – SPDAEK ska göra ett raskompendie utifrån nu gällande rasstandard.
 • Nästa möte kommer att hållas den 28/3-17

Perroseminarium

 • Ett Perroseminarium planeras till den 28 och 29 oktober.
 • Innehåll: BPH, spindeldiagrammets uppbyggnad, SPDAEKs 200 analys – vad säger den? Och Att använda BPH i avelsarbetet. Föreläsare: Ken Lundahl
 • HD index, att förstå dess uppbyggnad och användandet av HD index. Föreläsare: Sofia Malm (Sofia är ej inbokad ännu)
 • Platsen för Perroseminarium är inte bestämt ännu.

2017-02-17

Kristina Schölin arbetar för SPDAEK (i arbetande hundar) som ingått ett samarbete med Rasklubben för Portugisisk vattenhund, gällande ett gemensamt vattenhundsprov. Portisklubben har nu ett nytt prov som vi hoppas på att kunna få ta del av. Vi ser även framemot att få se hur det går till i praktiken vid nästa Grännaträff i form av en uppvisning.

 

2017-01-19

SKKs organisationsutredning

 • Styrelsen har lagt in ett extra möte den 23 mars för att svara på den enkät som skickats ut av SKK gällande den tilltänkta omorganisationen.
 • Mer finns på SKK.se startsida under rubriken ”Tyck till om framtidens SKK!”

Domarkonferens 2017

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Konferensen är ett samarbete mellan de fyra ”vattenhundsklubbarna” Barbet, Portugisisk vattenhund, Lagotto Romangolo och PdAE.
 • Kontaktperson för SPDAEK är Veronica ”Virran” Tuszkay.
 • Kostnaden kommer att fördelas utifrån antalet medlemmar/klubb 2016-12-31. Kostnaden beräknas bli hög för detta evenemang då vi ska bekosta resa och uppehälle för ca 70-80 domare och domarelever samt för lokalhyra.
 • Antonio Garcia Perez är tillfrågad om att föredra vår ras på konferensen. Ann-Christin Johansson är tillfrågan som tolk (om det skulle behövas) Båda har accepterat
 • Det problem SPDAEK har i dagsläget är att en revidering av rasstandarden är inlämnad till FCI. Detta är ett arbete som kan ta väldigt lång tid (uppemot två år) så här finns en stor osäkerhet om hur vi ska hantera detta.
 • Det är således mycket kvar att arbeta med innan vi kommer till val av hundar till konferensdagen.

Klubbmonter på My Dog – Göteborg 2018

 • Premiär för Göteborg med omnejd att anordna en rasklubbsmonter.
 • Mycket välbesökt monter där intresset för rasen var stort
 • Många engagerade och positiva hundägare som bemannande montern med sina hundar i fyra dagar och deltog på de dagliga rasparaderna i stora ringen.

HD index

Föreläsare är Erling Strandberg, SLU och Sofia Malm, SKK

 

2016-10-23
Årsmötet 2017 kommer att hållas i Svampen, Örebro 19/3-2017, inbjudan kommer läggas upp på första sidan.

2016-09-15

BPH – 200-analys
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet!

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har man därför beslutat att varje ras som uppnår 200 (svenskfödda) beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM.

Här är 200-analysen för Perro de Agua Español

2016-05-29
Styrelsen har utsett Jenny Linderoth som ny kontaktperson för kommittén för arbetande hundar, Perro de Trabajo.  Vi i styrelsen vet att det är många ekipage  som är aktiva inom olika tävlingsgrenar och därigenom besitter mycket kunskap och säkert har mycket att tillföra gruppens arbete. Styrelsens ambition och uppdrag för denna kommitté har visat sig vara för stort och vi har utifrån det också förändrat uppdraget en del.

Väcker detta ditt intresse? -Kontakta då Jenny! Du når henne på epostadressen arbetandehundar@perroklubben.se eller på telefonnummer 0735-687660 .

Länk till sidan för Perro de Trabajo

2016-05-29

Publicering av DNA-resultat.
Det förslag som lagts fram av Avelskommittén rörande att publicera även ”hemmaswabbade” DNA-tester på hemsidan fastställdes av styrelsen. Alla som gjort något eller några av dessa tester ombeds skicka in resultaten till Mia Joelsson. Detta gäller även om ni skickat in dessa resultat tidigare.

2016-05-29

Nu har vi lagt ut inbjudan till Grännaträffen 2016. Se under ”Aktivitet-Gränna”.

2016-02-28

Styrelsen påminner klubbens medlemmar om att anmäla sig till årsmötet 2016-03-13. Föranmälan behövs både till årsmötet och till lunchen, anmälan görs till per-ola.israelsson@perroklubben.se senast 3/3. OBS! Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer. Dagordning och inkommen motion till mötet ligger nu ute på medlemssidorna under Protokoll-Årsmöte.

2016-01-26
Reviderad version av RAS (Ras Specifik avelsstrategi) har blivit godkänd av SKK och ligger nu under Avel och Hälsa.
HD-Index finns nu att läsa på SKKs avelsdata.
Vi har nu en ny valpförmedlare, det är Ulrika Bejker (070 668 75 06) som har tagit över.

2015-12-16

Information angående Colour Dilution Alopecia (CDA)

Information angående Colour Dilution Alopecia (CDA) finns nu under Avel och hälsa.

2015-10-25

Information från fysiskt styrelsemöte

Reviderat RAS (Rasapecifik AvelStrategi) på gång.
AK tagit fram ett förslag på en revidering av RAS, denna har nu styrelsen gått igenom efter kommentarer från SKK. Innan året är slut bör den slutgiltiga versionen finnas på hemsidan.

Nästa års Perroträff i Gränna kommer att hållas den 27/8 på Grännastrandens camping, om någon är sugen på att hjälpa till hör av er till hemsida@perroklubben.se.

NAD test kan nu även göras på Laboklin.

Årsmötet 2016 kommer att hållas i Svampen, Örebro 13/3-2016, inbjudan läggs upp på första sidan.

En domarkonferens är planerad till Februari 2018.

Avelsrekommendationerna kommer att uppdateras i samband med att HD-index införs.

2015-09-29

Rasmonter i samband med Stockholms hundmässa 12-13/12

SPDAEk kommer även i år att delta med en rasmonter och kommer att behöva frivilliga till montern, är ni intresserade ta kontakt med Malin Sone på malin.sone89@gmail.com.

HD index

SPDAEk kommer från den 12/01-2016 att få tillgång till skattning av avelsvärden (index) för HD. Skattade HD index kommer att publiceras i SKKs avelsdata och uppdateras en gång per vecka.

2015-09-08

Premiär för SKK Play!

Torsdagen den 17 september kl. 19.30 kommer premiären av SKK Play för uppfödare att ske. Temat för det första programmet i SKK Play för uppfödare är ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”. Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test, dels ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg.

Efter programmet blir det en frågestund dit du under programmets gång kan mejla in dina frågor.  Ni kan redan nu ta tillfället i akt och mejla in era frågor på skkplay@skk.se. Ni kommer åt programmet, samt informationen om SKK Play för uppfödare, via denna sida http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/.
SKKplay

*************************************************************