Valphänvisning

SPDAEK tar inget ansvar för enskild uppfödares verksamhet. Uppfödare har förbundit sig att avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt att arbeta efter Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer och RAS.

Information till uppfödare: För att kunna annonsera ut din valpkull nedan måste du först fylla i och skicka in blanketten ”Planerade – Födda kullar” som du hittar under menyn Blanketter. Du ska även ha skickat in ett uppfödarblankett/internetmedgivande till SPDAEK. Kullen finns med på valpförmedlingen tills valparna är 12 veckor.

Information:
– Om SPDAEK’s avelsrekommendationer följs eller inte markeras med JA eller NEJ.
– SPDAEKs Avelsrekommendationerna finns på www.perroklubben.se – Avel & Hälsa – Avel – Avelsrekommendationer. Eller i rasspecifik avelsstrategi (RAS).
– Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att hund med hjälp av sina dna testade och friförklarade anfäder själva kan anses vara fria från det aktuella anlaget. SKK/AK avser att begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre (3) generationer. (Därefter måste aktuellt avelsdjur, valpkullen, testas på nytt).

 

Aktuella kullar

Kullarna nedan (på denna sida) uppfyller SPDAEK´s samtliga avelsrekommendationer.
Kullar där någon avvikelse från rekommendationerna finns hittar du HÄR.

 

 

 

 

Uppfödare: 

e-post:

Hemsida:

Kullen född: 
Leveransdatum:
Inavelsgrad:

Antal valpar: 

Hanhund:
Registreringsnamn
:  
Regnr:
HD resultat:
HD index vid parning: 
ED röntgad:
Giltig ögonlysning: 
prcd-PRA testad:
NAD testad: 
Genomförd MH/BPH:
Ålder vid parning:
Tidigare registrerade avkommor i Sverige:
Meriter:
Övrig information:

Tik
Registreringsnamn
:
Regnr:
HD resultat:
HD index vid parning:
ED röntgad:
Giltig ögonlysning:
prcd-PRA testad:
NAD testad:
Genomförd MH/BPH:
Ålder vid parning:
Tidigare registrerade avkommor i Sverige:
Meriter:
Övrig information: