Rasmonter

I samband med Svenska kennelklubbens utställning i December, Stockholms hundmässa och My Dog i Göteborg har SPDAEK en rasmonter.

Ansvarig för rasmontern i Stockholm är Malin Sone medan det på My Dog i Göteborg f.n är vakant.

E-post: malin.sone@perroklubben.se