Rasmonter

I samband med Svenska kennelklubbens utställning i December, Stockholms hundmässa och My Dog i Göteborg har SPDAEK en rasmonter.

Ansvarig för rasmontern i Stockholm är Malin Sone och på My Dog i Göteborg är det Sofia Wennersten.

E-post: malin.sone@perroklubben.se och sofia.wennersten@hotmail.com