Perro de Trabajo – arbetande hundar

I december 2010 fattade styrelsen för SPDAEk ett beslut om att skapa en kommitté för arbetande hundar.

Vi som arbetar i kommittén är:

 

Yvonne Jagersten

Sammankallande
Kontaktuppgifter:
Jissayj@yahoo.com
0701729171

Malin Sone

Ansvarig för KM i Rallylydnad.
Kontaktuppgifter:
malin.sone89@gmail.com
070-5644226

Kristina Schölin

Ansvarig för Sim och Livräddningsprov
Kontaktuppgifter:
kristinascholin@gmail.com
0704-96 43 58

Mia Greverius

Kontaktuppgifter:
mia.greverius@gmail.com
0768-838095

 

Kommitténs förändrade uppdrag fr o m 2016 är att:

  • Ansvara för att klubbmästerskap (KM) genomförs.
  • Ansvara för att utveckla medlemmarnas intresse för  prov, tävling och träning.
  • Styrelsen har en målsätting att ta fram ett arbetsprov för Perro de Agua Español och att detta ska bli officiellt för ett championat.

Arbetsgruppen har sedan tidigare ansökt om vallanlagsprov och officiella vattenprover hos SKK, båda har vi fått avslag på under 2016.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Lena Olsson som är kontaktperson för gruppen eller maila till arbetandehundar@perroklubben.se