Perro de Trabajo – arbetande hundar

I december 2010 fattade styrelsen för SPDAEk ett beslut om att skapa en kommitté för arbetande hundar.

Vi som arbetar i kommittén är:

 

Jenny Linderoth

Sammankallande
Kontaktuppgifter:
jeli_65@hotmail.com
073-5687660
Personlig presentation

Malin Sone

Ansvarig för KM i Rallylydnad.
Kontaktuppgifter:
malin.sone89@gmail.com
070-5644226

Lena Olsson

Ansvarig för KM i Lydnad

Kristina Schölin

Ansvarig för Sim och Livräddningsprov

Yvonne Jagersten

Sofia Eriksson

Kontaktuppgifter:
soer76@hotmail.com
0702955881

 

Kommitténs förändrade uppdrag fr o m 2016 är att:

  • Ansvara för att klubbmästerskap (KM) genomförs.
  • Ansvara för att utveckla medlemmarnas intresse för  prov, tävling och träning.
  • Styrelsen har en målsätting att ta fram ett arbetsprov för Perro de Agua Español och att detta ska bli officiellt för ett championat.

Arbetsgruppen har sedan tidigare ansökt om vallanlagsprov och officiella vattenprover hos SKK, båda har vi fått avslag på under 2016.

Du som är intresserad av detta och vill arbeta med dessa frågor är välkommen att kontakta Jenny Linderoth som f.n är kontaktperson för gruppens frågor. Du når henne på epostadressen nedan.

Epostadress:  arbetandehundar@perroklubben.se
Telefonnummer till Jenny: 0735-687660