Avelskommitté

I avelskommittén ingår:

 

Jenny Linderoth

Sammankallande
Kontaktuppgifter:
jeli_65@hotmail.com
073-5687660
Personlig presentation

Inger Håkansson

Kontaktuppgifter:
Inger.hakansson11@gmail.com
070-6370693

Marita Palmqvist

Kontaktuppgifter:
marita.palmqvist@perroklubben.se
070-480 41 20

 

 

Avelskommitténs uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.
  • Länk direkt till sidan för sjukdomar och defekter

 

Senast redigerad

Lämna ett svar