Om rasklubben

2004 bildades den svenska Perro de Agua Español klubben. SPDAEK har fram till 31 december 2009 totalt 553 medlemmar. Klubben har fått sina stadgar godkända av SKK och är den Svenska, avtalsanslutna, officiella rasklubben för Perro de Agua Español. Klubbens främsta uppgift är att svara för information om rasen, utbildning och avelsfrågor samt att bevaka rasens intressen i Sverige. Det finns lokalombud runt om i landet som anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar där vi träffas, utbildar oss och tränar våra hundar.

Som medlem i Perroklubben får du tillgång till alla våra aktiviteter och du får vår klubbtidning, Perrobladet, fyra gånger per år. Om du har förslag eller synpunkter på klubben får du gärna kontakta styrelsen eller andra aktiva medlemmar, vilka du finner under kontakter.

Senast redigerad

Lämna ett svar