Perrobladet

Perrobladet, medlemstidningen för Perroklubben utkommer med 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Veronica Tuszkay, 0761-82 82 00, veronica.tuszkay@perroklubben.se
Redaktion:  redaktionen@perroklubben.se
Anna-Karin Brikell (redaktör)
Lena Gevert
Susanne Persson

Glöm inte skicka in bidrag till VI GRATULERAR
Har du och din hund fått en titel eller ett championat i någon gren?

Manusstopp
Datum för manusstopp för respektive nummer är:
Nr 1: 24/2
Nr 2: 19/5
Nr 3: 25/8
Nr 4: 31/10
Skicka ditt bidrag till perrobladet@perroklubben.se
Bifoga bild i 300 dpi (helst). Skriv ditt och hundens namn (både tilltals- och komplett kennelnamn) samt vilken gren ni blivit belönade i.

Har du gjort något roligt med din hund, varit ute och rest, löptävlat eller något annat som du vill berätta om.
Välkommen in med ditt bidrag till vår klubbtidning!

Redaktion

Medlemsannonsering
600:-/uppslag
300:-/helsida
200:-/halvsida

Kommersiella annonser
500:-/halvsida
1.000:-/helsida
2.000:-/uppslag

Annonserna bokas hos redaktören och kostnaden betalas in på pg 131 64 07-4
(Svenska Perro de Agua Espanol-klubben).

Senast redigerad

Lämna ett svar