Styrelse

Ordförande:

Veronica Tuszkay
076-182 82 00
ordforande@perroklubben.se

Vice ordförande:

Mia Joelsson
070-162 70 25
mia.joelsson@perroklubben.se

Sekreterare:

Jenny Linderoth
073-5687660
sekreterare@perroklubben.se

Kassör:

Christina ”Ki” Öberg-Eriksson
070-5945804
kassor@perroklubben.se

Ordinarie ledamot:

Per-Ola Israelsson
070-3916622
per-ola.israelsson@perroklubben.se

Suppleant 1:

Anders Näskund
070-793 26 20
anders.naslund@perroklubben.se

Suppleant 2:

Helene Karlsson
070-210 07 97
helene.karlsson@perroklubben.se

Revisor:

Annika Holmqvist
tel. 0706-700214

Revisor:

Lars Palmqvist
031-875088

Revisorssuppleant:

Inger Håkansson
0706370693

Revisorssuppleant:

Marianne Berg
0510-61895
0702181186

Valberedning:


Birgitta Lidberg

010-422 06 38

Valberedning:

(sammankallande)

Marita Palmqvist
070-4804120

Senast redigerad

Lämna ett svar