Avelskommitté

 • I avelskommittén ingår:

  Jenny Linderoth (sammankallande), 0171-47 00 07, jenny.linderoth@perroklubben.se
  Inger Håkansson, 070-637 06 93, inger.hakansson11@gmail.com
  Marita Palmqvist, 070-480 41 20, marita.palmqvist@perroklubben.se

  Avelskommitténs uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.

Senast redigerad

Lämna ett svar