Nyheter

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Karlskoga Tisdag 11/8 kl 17.00

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Karlskoga Tisdag 11/8 kl 17.00

SIM OCH RÄDDNINGSPROV (SoR)

Simma 50 meter:

Hunden ska simma 50 meter med eller utan förare .

Hämta förare:

Hunden ska simma ut till föraren som befinner sig ca 15 m ut i vattnet och bogsera denne till land.

Hämta föremål:

Föraren kastar ett föremål minst 10 meter. Ut i vattnet. Hunden simmar ut, griper föremålet och för upp det på land.

Plats:

Hundbadet i Karlskoga

Övrigt:

– Man behöver ha med flytväst,våtdräkt( om man vill ), godis, leksak som hunden tycker om
– Om vi hinner så kommer hon även att visa lite tips på roliga saker att göra med sin hund i vatten

 

Mejla din anmälan till eliinmariakarlsson@gmail.com eller sms till 070-494 42 04

Hjärtligt välkomna!

Karantänsysselsättning

Karantänsysselsättning

Hej allihopa,

Så här i karantän tider så passar vi i styrelsen på att rensa i användarregistret över de som registrerat sig på vår hemsida. Har man inte loggat in under de senaste 12 månaderna måste ni registrera er på nytt. Är ni medlemmar i Perroklubben och vill få tillgång till information som bara vänder sig till medlemmar, t ex gamla nummer av Perrobladet måste ni vara registrerade. Nu vill vi också att ni i samband med registreringen samtycker till att vi lagrar uppgifterna enligt GDPR och ni behöver också ange ert medlemsnummer som ni fått via Svenska Kennelklubben. Är det många som registrerar sig samtidigt ber vi om ursäkt ifall ni behöver vänta lite extra på att vi handlägger detta.

Aktiviteter i Corona-tider

Aktiviteter i Corona-tider

Alla klubbens kommande aktiviteter är beroende på vilka besked som kommer från myndighetshåll och från SKK.
Detta gäller såväl lokala aktiviteter som de större. För vårt läger i Herrfallet 7-9/8 gäller att vi inväntar besked från SKK om de kommer ändra riktlinjerna för aktiviteter. SKK´s Centralstyrelse har möte 29/4 och vi hoppas kunna lämna besked om vårt läger direkt efter det.

Klubbens egna utställning, ”Perrospecialen”, i Tvååker 12/7 är beroende av om Hallands Kennelklubb kommer genomföra sin utställning den 10-11/7. Gissningsvis kommer även deras beslut grundas på vad SKK´s centralstyrelse beslutar.

Vi har full förståelse för att deltagare till aktiviteterna vill boka och planera för sina resor, boenden osv. Vi återkommer med besked om besked omgående så snart vi kan! Håll koll på denna sida!

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) fattade vid sitt möte 9/6 ett beslut om fortsatta regler för aktiviteter inom bl a sina läns- och specialklubbar.

Deras uttalande:

CS oro för pandemin är fortsatt väldigt stor. För att värna om medlemmarnas liv och hälsa står CS kvar vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga.

Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva tillhör olika riskgrupper. CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning av Covid-19. En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande personer som tillhör olika riskgrupper för Covid-19 är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. CS har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar till och med 30 september 2020. Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande förlängs att gälla till och med 31 december 2020.

Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och början av hösten och beslutade därför följande:
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020. Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer. Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

För Svenska Perro de Agua Español-klubben Innebär då detta beslut:
> Att vi måste ställa in Perrospecialen 12/7 då Hallands Kennelklubb inte kommer hålla någon utställning i Tvååker under aktuell helg.
> Vi måste därför också tyvärr avblåsa planeringen och genomförandet av Perrolägret i Herrfallet 7-9/8 då det kommer samla mer än 50 personer. Arbetet med planeringen behöver ha så mycket framförhållning så att vi inte längre kan invänta ändrade myndighetsbeslut.
> Efter styrelsebeslut 16/6-20 ställs även Perroseminariet 17/10 in.
”Årets Perro” 2020 (samtliga discipliner) ställs också in. 

 Styrelsen tycker det är väldigt tunga besked att lämna till våra medlemmar men vi hoppas komma igenom denna pandemi och får planera för nästa års läger och utställningar.

 

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Smedjebacken Söndag 26/7 kl.11.00

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Smedjebacken Söndag 26/7 kl.11.00

SIM OCH RÄDDNINGSPROV (SoR)

Simma 50 meter:

Hunden ska simma 50 meter med eller utan förare .

Hämta förare:

Hunden ska simma ut till föraren som befinner sig ca 15 m ut i vattnet och bogsera denne till land.

Hämta föremål:

Föraren kastar ett föremål minst 10 meter. Ut i vattnet. Hunden simmar ut, griper föremålet och för upp det på land.

 

Mejla din anmälan till ordforande@perroklubben.se alternativ ring eller smsa Anneli 0706837744

Hjärtligt välkomna!

Ytterligare nya lokalombud

Ytterligare nya lokalombud

Vi har glädjen att meddela att antalet lokalombud i Perroklubben fortsätter att öka och säger nu välkomna till:
Blekinge – Linnea Holgersson
Södermanland – Eva Jansson
Värmland – Josefin Moberg
Västernorrland – Dag och Gunilla Jonzon
Örebro – Elin Karlsson Berggren

Hela listan hittar du på perroklubben.se under menyn Kontakt\Lokalombud

Fortfarande finns det några ”vita fläckar” och är du intresserad att vara lokalombud i något av dessa län så kontakta mig så tar vi det därifrån.

// Anders Näslund