Agility

På styrelsemötet 2021-11-08 beslutades att Agilitykommittén ska läggas ner tills vidare. Detta på grund av att det för närvarande råder brist på aktiva medlemmar i kommittén.