Agility

Ny Agility-kommitté!

På styrelsemötet 2020-05-19 beslutades att inrätta en Agility-kommitté. Denna grupp ska bl a se till att det blir årligen återkommande klubbmästerskap i Agility och verka för att höja intresset för denna sport inom klubben.

Medlemmarna i denna grupp är:

Sofia Pettersson (sammankallande)
Johanna Wohlin