Årets nose workperro

Statuter för årets vinstrikaste nose work ”Perro”

  • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).
  • Poängberättigande är officiella tävlingsresultat i Sverige (hämtas från SKKs hemsida).
  • De tre bästa resultaten, oavsett klass, under året räknas.
  • Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Statuterna och poängberäkningen gäller from 2018-01-01 (utvärderas efter 2018 och kan komma att ändras).

Ansvarig för nose worksresultaten:
Susanne Persson

epost: susanne.persson@perroklubben.se

Poängberäkning:
Godkänt Doftprov klass 1: 15,00 poäng
Godkänt Doftprov klass 2: 20,00 poäng
Godkänt Doftprov klass 3: 25,00 poäng

SSE (Särskilt Samspelt Ekipage): 2 poäng
HP (SSE i samtliga sök): 10 poäng

Den uppnådda betygspoängen efter avdrag för antal fel och med tillägg för SSE eller HP vid varje tävling multipliceras med koefficient enligt nedan:

NW1 1,00
NW2 2,00
NW3 2,30

Exempel poängberäkning:
NW1 med 100,00 p = 100,00 x 1,00 = 100,00 p*
Doftprov II 20,00 p = 20,00
NW2 med 50,00 p = 50,00 x 2,00 = 100,00 p*
NW2 med 45,00 p = 45,00 x 2,00 = 90,00 p*
NW2 med 37,50 p = 37,50 x 2,00 = 75,00 p
*Dessa resultat räknas och ger 290,00 i totalpoäng

Skulle det enbart finnas resultat för doftprov under ett år utses ingen Årets Nose Workperro.