Årets bruksperro

Statuter för årets vinstrikaste bruks ”Perro”

  • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).
  • Poängberättigade är officiella resultat i Sverige (tolv månader).
  • De tre bästa godkända resultaten, oavsett startklass, under året räknas
  • Skulle två hundar hamna på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för Bruksresultaten:
Mia Joelsson

epost: mia.joelsson@perroklubben.se


Poängberäkning:

Den uppnådda betygspoängen delas med koefficienten:
32 i Appell klass
60 i Lägre klass
60 i Högre klass
65 i Elit klass

Tilläggspoäng för varje tävling delas ut enligt följande:

Uppflyttning ur Appell 1,00
Godkänd Lägre klass 1,50
Uppflyttning ur Lägre klass 2,00
Godkänd Högre klass 2,50
Uppflyttning ur Högre klass 3,00
Godkänd Elit klass 3,50

Resultat Ej Godkänd räknas inte med (ändring fr o m 2016).

Dessutom utdelas 15 tilläggspoäng vid SM-start

Exempel poängberäkning:
AKL 234 p uppfl = 234/32 = 7,31 + 1,00 p =  8,31 p*
LKL 386 p godk  = 386/60 = 6,43 + 1,50 p =  7,93 p
LKL 468 p uppfl = 468/60 = 7,80 + 2,00 p = 10,80 p*
HKL 480 p godk = 480/60 = 8,00 + 2,50 p = 10,50 p*
*Dessa resultat räknas och ger 29,61 poäng i totalpoäng

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar