Årets lydnadsperro

Statuter för årets vinstrikaste lydnads ”Perro”

  • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).
  • Poängberättigade är officiella resultat i Sverige.
  • De tre bästa resultaten, oavsett startklass, under året räknas.
  • Skulle två hundar hamna på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

 

Ansvarig för lydnadsresultaten:
Ki Öberg

epost: ki.oberg@perroklubben.se

 

Poängberäkning:

Den uppnådda betygspoängen delas med koefficienten:
20 i klassen start
32 i klasserna 1, 2 & 3.

Tilläggspoäng för varje tävling delas ut enligt följande:

Start Klass Godkänd (120-159,5 p)   1,00   Klass 1 3:e pris (192-223,5 p)   1,50
  Uppflytt (160-200 p)   1,50     2:a pris (224-255,5 p)   2,00
          1:a pris (256-320 p)   2,50
                     
Klass 2 3:e pris (192-223,5 p)   2,00   Klass 3 3:e pris (192-223,5 p)   3,00
  2:a pris (224-255,5 p)   3,00     2:a pris (224-255,5 p)   4,00
  1:a pris (256-320 p)   4,00     1:a pris (256-320 p)   5,00

(Betygspoäng under 3:e pris räknas med men delas endast med koefficienten i klassen )
Dessutom utdelas 15 tilläggspoäng vid SM-start

Exempel poängberäkning:
Klass 1 med 260 p 260/32 = 8,13 + 2,50 p = 10,63 p*
Klass 2 med 192 p 192/32 = 6,00 + 2,00 p =  8,00 p*
Klass 2 med 260 p 260/32 = 8,13 + 4,00 p = 12,13 p*
Klass 3 med 180 p 180/32 = 5,62 + 0,00 p =  5,62
*Dessa resultat räknas och ger 30,76 poäng i totalpoäng

Då det fr o m 2017 är nya regler och intervaller för betygspoäng för 1-3 priser kan statuterna komma att ändras inför 2018 när resultatberäkningarna för 2017 har utvärderats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar