Årets utställningsperro

Årets perro 2020 ställs in enligt beslut i styrelsen 2020-06-16. Antalet kvalificeringstillfällen blir för litet under året beroende på alla inställda evenemang.

Statuter för årets vinstrikaste utställnings ”Perro”
  • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens ägare ska vara medlem).
  • Poängberättigade är officiella resultat i Sverige (nio månader).
  • De 5 bästa resultaten under året räknas.
  • Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för Utställningsresultaten:

Susanne Hall

epost: susanne@aberlours.se

Poängberäkning gällande fr o m 2012-01-01 se tabell nedan. 

Vandringspriset instiftat 2011 av Carina Sundberg upphör fr o m 2015 att delas ut. Priset tillfaller enligt instiftarens önskan 2014 års vinnare av priset; Aberlours Shandi.

Lämna ett svar