Årets viltspårsperro

Statuter för årets vinstrikaste viltspårs ”Perro”

  • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).
  • Poängberättigande är officiella tävlingsresultat i Sverige registrerade på SKKs hemsida.
    Anmälan om deltagande skickas in till SPDAEKs ansvarige för Viltspårsresultaten,
    se vidare info nedan*.
  • 5 spår i datumordning (även nollresultat) under året räknas.
  • Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat, om inga fler resultat finns att räkna vinner den hund med flest HP. Finns inga fler resultat eller HP att räkna så lottas 1:a placeringen fram. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

*Följande uppgifter behöver anges i anmälan för deltagande:
Förarens namn och medlemsnr i SPDAEK.
(Ägare och förare får vara olika personer men det är föraren som måste vara medlem.)
Hundens namn i stamtavlan + registreringsnr, exempel SE12345/2017.
Samtliga spårresultat med domares namn under året skickas in (om fler än 5 spår behöver räknas för att få fram en vinnare).
Resultaten ska finnas hos resultatansvarige senast 3:e februari.
Resultat inkomna efter detta datum kommer inte att tas med vid framräknandet av Årets Perro.
Anmälan skickas till ansvarig för Viltspårsresultaten.

 

Ansvarig för Viltspårsresultaten:
Mia Joelsson

Epost: mia.joelsson@perroklubben.se

 

Poängsättning:
Godkänt anlagsklass 10 poäng
1:a pris öppenklass   15 poäng
2:a pris öppenklass   10 poäng
3:e pris öppenklass     5 poäng
Hederspris                    5 poäng

Samma regler som vid Svenskt viltspårschampionat (SE VCH) angående samma domare utöver anlagsklass gäller. Det vill säga – tre första pris i öppen klass för minst två olika domare. Görs fler starter än två med samma pris, oavsett valör, för samma domare så räknas bara de två första starterna med till Årets Viltspårsperro.

Exempel på poängberäkning:
Spårprov 1: GK anlagsklass för domare nr 1 = 10 p*
Spårprov 2: 1:a pris och HP för domare nr 1 = 20 p*
Spårprov 3: 1:a pris för domare nr 2 = 15 p*
Spårprov 4: 2:a pris för domare nr 2 = 10 p*räknas med eftersom datumordning gäller
Spårprov 5: 1:a pris för domare nr 1 = 15 p* = SE VCH
Spårprov 6: 1:a pris för domare nr 1 (= 15 p) 3:e 1:a pris för domare nr 1, inga poäng räknas
Spårprov 7: 2:a pris för domare nr 2 = 10 p*
*Dessa spårprov räknas och ger 80 poäng i totalpoäng när fler resultat än de fem första behöver räknas för att utse 1:a placering.

Vandringspriset instiftat 2007 av Elisabeth ”Bitte” Högberg, kennel Bibords upphör
fr o m och med 2015 att delas ut. Priset tillfaller enligt instiftarens önskan den första vinnaren av priset; Bibords Ambar ”Manne”.

Lämna ett svar