Klubbmästerskap & läger

Arbetsgruppen Perro de Trabajo planerar och ansvarar för klubbmästerskap (KM). Denna grupp kan också anordna läger för träning och aktiviteter.

Lokalombuden har även de möjlighet att anordna läger och har möjlighet att söka ett aktivitetsbidrag för sådana tillfällen.