Klubbmästerskap & läger

Arbetsgruppen Perro de Trabajo planerar och ansvarar för läger för träning och aktiviteter. Denna grupp kan också anordna klubbmästerskap (KM) .

Lokalombuden har även de möjlighet att anordna läger och har möjlighet att söka ett aktivitetsbidrag för sådana tillfällen.

2022 kommer lägret ordnas i Herrfallet, Arboga den 2-4 september. För inbjudan klicka här:
Mer information kommer i tidningen och här på hemsidan. 

Mer information i Perrobladet och här på hemsidan alldeles strax.