Klubbmästerkap och läger 2019

Välkomna till årets Perro de Trabajoläger 8–10 augusti på Herrfallets camping!


I år kan vi för våra medlemmar erbjuda prova‐på kurser. Kurserna är instruktörsledda av, i stor utsträckning, perroägare, förutom i Nosework där vi ännu inte har tillräcklig erfarenhet.

Som medlem har du möjlighet att anmäla dig till mellan 1 och 3 träningstillfällen under fredagen och lördagen. Tyvärr kan vi inte idag säga vilken kurs som ska gå vilken dag/tid. Detta beror på att vi kommer behöva lägga pussel för att alla, i så stor utsträckning det går, ska få gå vara med på ett träningstillfälle men också för att våra instruktörer skall finnas tillgängliga för er.

Anmälan till de olika delarna:
Anmälan till kurserna    (Du har möjlighet att prioritera dina val mellan 1 och 3, där 1 är den kurs du helst vill gå på.)
Anmälan till klubbmästerkapen

Hela denna inbjudan finns också som nedladdningsbar fil!

Här kommer en liten beskrivning på de olika kursalternativen

Rallylydnad

Rallylydnad är en tränings- och tävlingsform som främjar samarbete mellan hund och förare. Vi har kul tillsammans och får en bättre kontakt i vardagen. Vill du tävla finns det fyra nivåer; nybörjare, fortsättning, avancerad och mästarklass.

 • PROVA-PÅ
  Detta pass riktar sig till dig som är nyfiken på rallylydnad som tränings- och/eller tävlingsform. Inga förkunskaper krävs. Vi kommer gå igenom några moment och tillsammans träna på dessa.
 • BÖRJA TÄVLA
  Detta pass riktar sig till dig som har provat rallylydnad och nu siktar på att börja tävla. Du har börjat titta på momenten i nybörjarklass och din hund kan gå fot, sitta och ligga på kommando.
 • MÄSTARKLASS
  Dessa pass riktar sig till dig som gått kurser i rallylydnad och nu vill komma ut på tävling eller redan tävlar. Dessa pass har ingen instruktör på plats utan vi delar upp oss i små grupper och  hjälper varandra. Du måste därför kunna ta ansvar för din egen träning och tala om vad du vill ha hjälp med. Alla som ska tävla eller tävlar på alla nivåer är välkomna.

Tävlingslydnad

Tävlingslydnad är en tränings- och tävlingsform som främjar samarbete mellan hund och förare. Vi har kul tillsammans och får en bättre kontakt i vardagen. Vill du tävla finns det fyra nivåer; startklass, Klass 1, Klass 2 och Klass 3.

 • FÖRBEREDANDE
  Detta pass riktar sig till dig som tycker lydnad i alla former ser kul ut. Under detta pass får du chans att prova på hur vi kan leka fram de första grunderna. Vi kommer prova olika belöningar och jobba med samarbetet i första hand.
 • STARTKLASS
  Detta pass riktar sig till dig som har belöningar som fungerar på din hund, både godis och lek. Vi tränar på några specifika moment inför startklassen såsom följsamhet, inkallning, stadga och apportering.
 • TRÄNINGSGRUPP
  Dessa pass riktar sig till dig som gått kurser i Tävlingslydnad och nu vill komma ut på tävling eller redan tävlar. Dessa pass har ingen instruktör på plats utan vi delar upp oss i små grupper och hjälper varandra. Du måste därför kunna ta ansvar för din egen träning och tala om vad du vill ha hjälp med. Alla som ska tävla eller tävlar på alla nivåer är välkomna.

Spår

Spår är en tränings- och prov/tävlingsform som främjar samarbete mellan hund och förare. Vi har kul tillsammans, får en bättre kontakt i vardagen och hunden får arbete som de är födda till att göra. Här i Herrfallet kommer vi pga utrymmesskäl arbeta med hårda spår. Men vill du gå prov eller tävla finns olika inriktningar personspår och viltspår.

 • FÖRSTA SPÅRET
  Detta pass för dig som inte jobbat med spår innan. Vi introducerar hunden till hårda spår. Dvs enkla korta spår som läggs på asfalt, betong eller grus. Vi går igenom hur du kan vidareutveckla detta på hemmaplan efter avslutat läger.
 • SPÅR MED LITE ERFARENHET
  Detta pass är där dig och din hund som tidigare exempelvis på allmänlydnadskurserna jobbat med nosövningar. Vi jobbar vidare med hårda spår men lägger nu in några klurigheter.
 • SPÅR FÖR ERFARNA
  Träningsgrupp utan instruktör, vi fokuserar på hårda spår, Tränar klurigheter, att gå okändas spår, Spårupptag. Allt för att utveckla oss själva som förare och ge hunden lagom svåra utmaningar. Du bör som förare veta hur hundens nos fungerar och ha spårat en del på egen hand. Vi hjälper här varandra.

Nosework

Nose Work handlar om doftdiskriminering och är en aktivitet som ALLA hundar och ägare kan ägna sig åt då hunden får jobba med sitt främsta sinne, luktsinnet! En rolig aktivering som ger hunden både mental och fysisk stimulering. Nose Work går ut på att hunden och förare söker efter specifika dofter (eukalyptus, lagerblad och lavendel) i olika miljöer och i olika höjder med varierande svårighetsgrad. Söken består av fyra moment: behållarsök, inomhussök, fordonssök och utomhussök.

 • PROVA PÅ
  Under kursen tar vi upp allmän information om vad Nose Work är och går igenom grunderna för behållar- och inomhussök. Vi introducerar hunden till doften eukalyptus
 • TRÄNINGSGRUPP
  Dessa pass riktar sig till dig som gått kurs i Nosework och nu vill komma ut på tävling eller redan tävlar. Dessa pass har ingen instruktör på plats utan vi delar upp oss i små grupper och hjälper varandra, vi jobbar med alla fyra momenten. Alla som ska tävla eller tävlar på alla nivåer är välkomna.

Vattenarbete

Det finns i dagsläget ingen officiell tävlingsform i vattenarbete för perron, men vi använder oss av klubbens inofficiella regler som är hämtade från New Foundlandshundklubbens prov. En perro som arbetar i vatten är verkligen i sitt rätta element! Vi arbetar med att hunden ska kunna utföra i stort sett samma saker när den simmar som när den går eller springer. Vattenproven är indelade i tre klasser; startklass, öppen klass och elitklass, och för att börja tävla ska hunden ha genomfört ett anlagstest, ett så kallat Sim‐ och Räddningsprov (SoR).

 • INTRODUKTION TILL VATTENARBETE
  Detta pass riktar sig till dig som är ny i vattenarbetet. Vi tränar på att simma tillsammans och att simma till och från en annan person.
 • TRÄNA FÖR ANLAGSTEST
  Detta pass är för dig som har gjort anlagstestet eller planerar att göra det. Din hund går utan problem ut i vattnet och den har ett föremålsintresse. Vi tränar på att hämta figurant och olika typer av apportering. Den som för tillfället inte tränar sin egen hund hjälper till som figurant åt de andra i gruppen.
 • TRÄNINGSGRUPP
  Detta pass är utan instruktör och passar er som är redo att tävla i startklass. Vi hjälps åt med att vara figuranter åt varandra och arbetar tillsammans för att lösa de svårigheter som kan dyka upp på vägen.

Hundens beteenden

Ibland kan vi fastna i vanor som inte riktigt stämmer överens med bilden vi hade den dagen vi bestämde oss för att köpa en hund. Det mesta går att rätta till men det kräver förståelse från mig som människa och massor av träning. På årets läger ger vi er tillfälle till tre olika teman:

 • JAG OCH MIN HUND
  Hur ser vår relation ut och hur kan jag som hundägare säkerställa att relationen är bra för oss båda? Samtal om faktorer som påverkar relationen och praktiska övningar med hund för att stärka den och öka bådas vår livskvalité.
 • HUNDMÖTEN
  Ett stort problem för många hundägare. Vad ligger bakom problemet och hur tränar vi för att bli av med det eller motverka att det uppstår? Teoretisk genomgång, samtal och praktiska övningar med hund.
 • EN BRA RELATION
  (Etolog Kenth Svartberg, klubben bjuder på denna föreläsning som är på torsdag kväll)
  Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en helt annan art – människan. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer att handla om begrepp som kommunikation, dominans, samarbete och rollfördelning inom gruppen. Exempel på frågor som tas upp är:
 • Hur får vi en bra samvaro med hunden i vardagen?
 • Vad är grunden för bra tävlingsframgångar?
 • Hur ska jag vara mot hunden för att vara en bra ledare?
 • Hur fungerar det där med rangordning?
 • Hur ska jag få en samarbetsvillig hund?


Yvonne med Yes
Tillsammans med Yes tränar Yvonne Nosework, Tävlingslydnad och Spår. Yvonne är instruktör och domare inom Svenska hundklubben.

Ki, Pax, Kola och Bibbi 
Tillsammans med sina hundar tränar Ki Bruks (Spår och sök) Tävlingslydnad, Nosework och Specialsök, Viltspår. Ki är också instruktör i Allmänlydnad, Tävlings och Bruks.

Cecilia och Perla
Tillsammans med Perla tränar Cecilia Rallylydnad, Lydnad och Bruks personspår. Cecilia och Tuss (Cecilias tidigare Perro) är det enda Perroekipage som har tävlat på SM i Rallylydnad, så
här långt.

Kristina och Trolla
Tillsammans med Trolla tränar och tävlar Kristina Rallylydnad, personsök, specialsök och Vattenarbete. Kristina är Instruktör både inom Rallylydnad och allmänlydnad och domare i Vattenarbete.

Sanna, Peppar och Hugo
Tillsammans med sina hundar tränar Sanna Rallylydnad. Sanna är instruktör inom Allmänlydnad och Rallylydnad.

Ann, Chanja och Ria
Tillsammans med sina hundar tränar Ann Rallylydnad, Tävlingslydnad. Ann är instruktör (Allmänlydnad och Rallylydnad) samt problemhundskonsult.

Susanne, Ella och Buz
Tillsammans med sina hundar tränar Susanne Tävlingslydnad, Bruks (Spår) och Nosework. Susanne är instruktör för Allmänlydnad, Rallylydnad, Tävlings och Brukslydnad.

Anna och Vinna
Anna och Vinna tränar och tävlar i Bruks (Spår och Tävlingslydnad) med fina resultat.