Seminarium 2020

Vi tvingas avblåsa planeringen för Perroseminariet 17/10 pga. osäkerhet kring smittskyddsläget.