Seminarium 2014

Perroseminarium 2014-10-18&19 på Sätra Brunn, Sala

Drygt trettio medlemmar deltog på det seminarium som anordnades 2014-10-18/19.

Under lördagsförmiddagen visades två filmer, en om MH och en om BPH. Kenth Svartberg redovisade på eftermiddagen det arbete han gjort med sammanfattning av inkomna C-BARQ-svar och BPH.

På söndagen gjorde Susanne Åhman en uppskattad föreläsning om hundens hud och allergier.