Författare: pelle

SPDEAEK kallar till årsmöte!

Kallelse till Svenska Perro de Agua Español-klubbens digitala årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Perro de Agua Español-klubbens årsmöte den 14/3 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och pågår under tre dagar. Du har först möjlighet att delta vid ett förberedande möte via videokonferens och kan sedan delta i ett beslutsmöte genom att någon gång under mötestiden avge dina röster i de ärenden mötet avhandlar. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de länkade dokumenten Instruktion för mötesdeltagare samt i Arbetsordning för mötet.

Deltagande vid beslutsmötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28/2-2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med SKK på länken https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kommer att få en inbjudan via e-post med möteslänk för att kunna delta i det förberedande. Därefter får alla medlemmar en inbjudan att delta i beslutsmötet till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i dokumentet ”instruktion för mötesdeltagare”. Inbjudan till såväl det förberedande mötet som beslutsmötet skickas ut av SKK i nära anslutning till respektive möte.

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen vara inkommen den 21 februari 2021. (EJ via e-post) till klubbens sekreterare:
Maria Holmgren, Hoppnäset Rönäset 2, 782 91 MALUNG.

Rambudget

denna sida hittar du förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisor Annika Holmqvist, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorer via epostadress Annika.Holmqvist@ekonomiproffs.se .

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före beslutsmötet eller vid det förberedande mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

 • Namn på den nominerade
 • Den post nomineringen avser
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

 1. Ordförande
 2. Styrelseledamot
 3. Suppleant
 4. Revisor
 5. Revisorssuppleant
 6. Valberedningens sammankallande
 7. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Jenny Linderoth via jenny.linderoth@perroklubben.se. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

//Vänliga hälsningar
Styrelsen

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) fattade vid sitt möte 9/6 ett beslut om fortsatta regler för aktiviteter inom bl a sina läns- och specialklubbar.

Deras uttalande:

CS oro för pandemin är fortsatt väldigt stor. För att värna om medlemmarnas liv och hälsa står CS kvar vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga.

Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva tillhör olika riskgrupper. CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning av Covid-19. En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande personer som tillhör olika riskgrupper för Covid-19 är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. CS har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar till och med 30 september 2020. Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande förlängs att gälla till och med 31 december 2020.

Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och början av hösten och beslutade därför följande:
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020. Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer. Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

För Svenska Perro de Agua Español-klubben Innebär då detta beslut:
> Att vi måste ställa in Perrospecialen 12/7 då Hallands Kennelklubb inte kommer hålla någon utställning i Tvååker under aktuell helg.
> Vi måste därför också tyvärr avblåsa planeringen och genomförandet av Perrolägret i Herrfallet 7-9/8 då det kommer samla mer än 50 personer. Arbetet med planeringen behöver ha så mycket framförhållning så att vi inte längre kan invänta ändrade myndighetsbeslut.
> Efter styrelsebeslut 16/6-20 ställs även Perroseminariet 17/10 in.
”Årets Perro” 2020 (samtliga discipliner) ställs också in. 

 Styrelsen tycker det är väldigt tunga besked att lämna till våra medlemmar men vi hoppas komma igenom denna pandemi och får planera för nästa års läger och utställningar.

 

Aktiviteter i Corona-tider

Aktiviteter i Corona-tider

Alla klubbens kommande aktiviteter är beroende på vilka besked som kommer från myndighetshåll och från SKK.
Detta gäller såväl lokala aktiviteter som de större. För vårt läger i Herrfallet 7-9/8 gäller att vi inväntar besked från SKK om de kommer ändra riktlinjerna för aktiviteter. SKK´s Centralstyrelse har möte 29/4 och vi hoppas kunna lämna besked om vårt läger direkt efter det.

Klubbens egna utställning, ”Perrospecialen”, i Tvååker 12/7 är beroende av om Hallands Kennelklubb kommer genomföra sin utställning den 10-11/7. Gissningsvis kommer även deras beslut grundas på vad SKK´s centralstyrelse beslutar.

Vi har full förståelse för att deltagare till aktiviteterna vill boka och planera för sina resor, boenden osv. Vi återkommer med besked om besked omgående så snart vi kan! Håll koll på denna sida!

Perropromenader i Västra Götalands län våren 2020.

Perropromenader i Västra Götalands län våren 2020.

Alltid andra söndagen i månaden och alltid kl 12.00.

 • 12/1 Nääs fabriker Tollered, mellan Alingsås och Göteborg. Vi ses på kundparkeringen.
 • 9/2 Hälsans stig i Trollhättan. Vi ses på parkeringen vid Folketspark
 • 8/3 Hälsans stig i Göteborg Backa. Vi ses på Gösta Berlingsgata (ska finnas en parkering och infotavla där)
 • 12/4 Hälsans stig i Borås. Vi ses på parkeringen på Kyrkängsgatan.
 • 10/5 Hälsans stig i Stenungsund. Vi träffas på parkeringen utanför Fregatten.

Jag har valt Hälsans stig i olika orter och hoppas på så sätt ge möjlighet till nya möten mellan oss perroägare. Ni kan själva googla på platserna vilket gör det lätt att hitta.

Glöm inte goefikat, vi stannar ju alltid för en lite paus.

//Kicki Ståhl – Lokalombud Västra Götaland

SPDAEK kallar till ÅRSMÖTE 2020

Lördagen den 21 mars 2020, klockan 10:30

 Vi träffas i vattentornet Svampen, Dalbygatan 4 i Örebro.

Efter årsmötet finns det möjlighet att äta en lunchbuffé tillsammans på Svampens restaurant. Självkostnadspris c:a 125kr/person. Föranmälan behövs både till årsmötet och till lunchen. Maila ditt deltagande senast den 16 mars 2020 till per-ola.israelsson@perroklubben.se ange även ditt medlemsnummer.

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen vara inkommen den 29 februari 2020. (EJ via e-post) till klubbens sekreterare:
Jenny Linderoth, Knoppbacka Gård, 749 51 Grillby.

Dagordning samt till styrelsen inkomna motioner kommer att läggas ut på klubbens hemsida två veckor innan årsmötet, dvs den 7 mars 2020.

I samband med årsmötet delas diplom ut till ”Årets Perro” i de sju olika disciplinerna. (Agility-, bruks-, lydnads-, rallylydnads, viltspårs, Nose Work och utställning).

Hjärtligt välkomna!
//Styrelsen

2019-10-27
Officiellt prcd-PRA resultat

Fr om 2019-10-25 finns det möjlighet att få hundens prcd-PRA-resultat inlagt på SKK´s avelsdata. Förutsättningarna är att en ifylld remiss från veterinären skickas in med provsvaren till SKK. Endast två laboratorier är godkända för testerna, Optigen och Laboklin.  Remissen finns tillgänglig här på hemsidan, under ”Avel och hälsa-Övriga blanketter”.