Avelskommitté

I avelskommittén ingår:

 

Jenny LinderothSammankallandeKontaktuppgifter:
jeli_65@hotmail.com
tel. 073-5687660
Inger HåkanssonKontaktuppgifter:
Inger.hakansson11@gmail.com
tel. 070-6370693
Veronica "Virran" TuszkayKontaktuppgifter:
veronica@cencerro.se
tel. 0761-828200
Susanne HallKontaktuppgifter:
susanne@aberlours.se
Tel: 0701-710707

 

 

Avelskommitténs uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.
  • Länk direkt till sidan för sjukdomar och defekter

 

Lämna ett svar