Övriga blanketter

Blankett för sjukdomar och defekter hittar du under hälsa eller här.

I och med att förmedlingen/annonseringen publiceras på SPDAEK’s hemsida, måste annonsören skriftligen lämna sitt medgivande om vilka personuppgifter som ska visas på internet.

För detta finns blanketter:

  • Uppfödarlista
  • Planerade – Födda kullar
  • Hanhund till avel
  • Äldre valp – vuxen – omplacering
  • Remiss DNA-test prcd-PRA

Uppfödare ska följa SKK’s grundregler samt arbeta efter SPDAEK’s avels -rekommendationer och RAS.

Annonsering av planerade och född kull
Tjänsten är öppen och avgiftsfri för SPDAEK’s medlemmar. Annonsering sker på två separata sidor. En sida visar kullar som uppfyller samtliga SPDAEKs avelsrekommendationer, den andra sidan visar kullar där något avviker från avelsrekommendationerna med information vilken avvikelse som finns.

Kullen finns med på listan till valparna är 12 veckor.

Annonsering av hanhund till avel
Tjänsten är öppen för SPDAEK’s medlemmar. Kostnaden är 75 kr och annonsen ligger publicerad 6 sex månader. Efter detta kan man välja att lägga upp annonsen på nytt mot förnyad avgift.

Annonsering av omplacering
Tjänsten är öppen för SPDAEK’s medlemmar. Kostnaden är 150 kr.
Kortfattad information om hunden är önskvärt.
Säljare/kontaktpersonens namn, telefonnummer / e-post är obligatoriska och kommer att publiceras.
I de fall hunden placeras om privat, rekommenderas att uppfödaren informeras.

Ovanstående kostnader för annonsering sätts in på plusgiro 131 64 07-4

SPDAEK ansvarar för de officiella och inofficiella resultaten skrivs in på listorna under respektive rubrik.

Ladda ner: Uppfödarblankett.pdf

Ladda ner: blankett hanhund till avel.pdf

Ladda ner: blankett planerad född kull.pdf

Ladda ner: blankett_omplacering

Länk till SKK . Välj allmän remiss DNA-test 

Lämna ett svar