Blankett för sjukdomar & defekter

Ju mer forskning som sker och ju skickligare veterinärer vi får – desto fler sjukdomar och defekter kommer att upptäckas. Det är den krassa verkligheten. Rätt eller fel? Så är i alla fall utvecklingen i dagsläget. Flera studier såväl i Sverige som utomlands visar att många sjukdomar och defekter är ärftliga. För att SPDAEK i framtiden ska kunna hjälpa till i forskningsarbetet då det gäller uppkomna sjukdomar och/eller defekter behöver vi din hjälp som enskild hundägare.

Har din hund fått en diagnos av en veterinär? Då hjälper du vår ras genom att fylla i blanketten nedan och bifoga en kopia på veterinärintyget.

Dina handlingar är INTE officiella och kommer endast att hanteras av SPDAEK’s avelskommitté (AK) och styrelsen. Eventuellt kan handlingarna i framtiden användas i forskning.

Ju fler hundar vi kan identifiera som har en sjukdom eller defekt, ju friskare hundar kan vi få i framtiden.

Tack för hjälpen!

Ladda ner: sjukdomsblankett.pdf

Online-formulär
Här finns ett formulär du kan använda för att skicka in dina uppgifter om du istället vill göra det online.

Lämna ett svar