Mentalbeskrivning – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva
egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

 

Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet, lekfullhet och jaktintresse. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Läs mer på Svenska Brukshundsklubbens hemsida.

Informationen ovan är hämtad från Svenska kennelklubbens hemsida

 

Lämna ett svar