Styrelse

Styrelsen som väljs av årsmötet har till syfte att arbeta för klubbens medlemmar, kontaktuppgifter hittar du via menyn Kontakt\Kontaktuppgifter

Presentation av styrelsen fr o m mars 2021

OrdförandeSanna Brandt
Vice ordförandeVeronica ”Virran” Tuszkay

Bor på Norrgården i Vallda (utanför Kungsbacka - Göteborg).

Är numera pensionär eller som jag föredrar att kalla det ”ständig stipendiat”.
Numera jobbar ”så mycket jag vill” jag på Tassarnas Trim & Spa i Kungsbacka

Min första PdAE ”Perro” skaffade jag 1998 och har sedan dess varit rasen trogen.

2004 startades SPDAEK och jag var med i styrelsen som ordinarie ledamot/vice ordförande
2006 – 2020 var jag ordförande i SPDAEK. Är även aktiv i SPDAEK’s avelskommittén (AK), där arrangerandet av domarkonferenser och framtagandet av rasspecifikavelsstrategi (RAS) varit det stora arbetet.
Jag har under ca 15 år också varit ansvarig för SPDAEK’s årliga officiella utställningar.
I dagsläget är ”Perroshoppen” lager inkvarterat hos mig på Norrgården.

2009 valdes jag in i Hallands kennelklubbs styrelse och har sedan 2015 varit sammankallande i Beteende och Personlighet hund (BPH) kommittén där. 2015 gick jag SKK’s utbildning till testledare i BPH.
Från 2016 jag med i SKK’s arbetsgrupp (ett projekt) för att försöka arbeta fram ett mentalindex beräknat på BPH. Jag ingår även numera i SKK’s testledargrupp.

Jag innehar en kennel med prefixet Cencerro’s. En kennel med relativt få kullar.

Mitt motto i allt arbete gällande vår ras är: Rasens bästa i fokus
Sekreterare Malin Höök
KassörAnne Krantz
LedamotSusanne Hall
Suppleant Jonna Bengtsson
SuppleantTorsten Hall

Lämna ett svar