Att vara lokalombud

Lokalombuden ansvarar för att:

– Träffar (ex. promenader), utbildningar/kurser, föreläsningar, inofficiella tävlingar m.m anordnas inom lokalombudets område för övriga medlemmar i SPDAEK.
– En ansökan inkommer till styrelsen angående de arrangemang som planeras. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda i god tid så att behandling av ansökan kan ske.
– En enklare budget görs för det tilltänkta arrangemanget om aktivitetsbidrag skall utgå.
– Arrangemangen ska endast omfattas av medlemmar i SPDAEK. alt. att de blir medlemmar i SPDAEK.
– Redovisning av utbetalt aktivitetsbidrag görs till kassören i SPDAEK.

Budget

– Styrelsen för SPDAEK har sedan 2008 beslutat att varje lokalområde får 2000kr/år att använda till bidrag för arrangemang såsom föreläsningar, inhyrd instruktör eller dylikt.
– Vid ”enklare” träffar såsom promenader och dylikt utgår inte ersättning.

Övrigt

– Lokalombudens namn  och kontaktuppgifter kommer att finnas på SPDAEK’s hemsida.
– Lokalombuden är styrelsens enda kontaktpersoner i ovanstående.
– Arrangemangen som lokalombuden anordnar skall ”marknadsföras” i SPDAEK’s namn.

Styrelsen genom
Veronica Tuszkay
Ordf. i SPDAEK

Senast redigerad

Lämna ett svar