Att vara lokalombud

Lokalombuden ansvarar för att:
  • Träffar (ex. promenader), utbildningar/kurser, föreläsningar, inofficiella tävlingar m.m anordnas inom lokalombudets område för övriga medlemmar i SPDAEK.
  • En ansökan inkommer till styrelsen angående de arrangemang som planeras. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda i god tid så att behandling av ansökan kan ske.
  • En enklare budget görs för det tilltänkta arrangemanget om aktivitetsbidrag skall utgå.
  • Arrangemangen ska endast omfattas av medlemmar i SPDAEK. alt. att de blir medlemmar i SPDAEK.
  • Redovisning av utbetalt aktivitetsbidrag görs till kassören i SPDAEK.
Budget
  • Styrelsen för SPDAEK har sedan tidigare beslutat att varje lokalområde kan få ett belopp på 4000kr/år (reviderat år 2021) att använda till bidrag för arrangemang såsom föreläsningar, inhyrd instruktör eller dylikt enligt en i förväg överenskommen budget.
  • Vid ”enklare” träffar såsom promenader och dylikt utgår inte ersättning.
Övrigt
  • Lokalombudens namn  och kontaktuppgifter kommer att finnas på SPDAEK’s hemsida.
  • Lokalombuden är styrelsens enda kontaktpersoner i ovanstående.
  • Arrangemangen som lokalombuden anordnar skall ”marknadsföras” i SPDAEK’s namn.

// Styrelsen genom
Malin Sone
Ansvarig för lokalombud i SPDAEK

Lämna ett svar