Avvikelser mot avelsrekommendationer

SPDAEK tar inget ansvar för enskild uppfödares verksamhet. Uppfödare har förbundit sig att avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt att arbeta efter Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer och RAS.

Information till uppfödare: För att kunna annonsera ut din valpkull nedan måste du först fylla i och skicka in blanketten ”Planerade – Födda kullar” som du hittar under menyn Blanketter. Du ska även ha skickat in ett uppfödarblankett/internetmedgivande till SPDAEK. Kullen finns med på valpförmedlingen tills valparna är 12 veckor.

Information:
– Om SPDAEK’s avelsrekommendationer följs eller inte markeras med JA eller NEJ.
– SPDAEKs Avelsrekommendationerna finns på www.perroklubben.se – Avel & Hälsa – Avel – Avelsrekommendationer. Eller i rasspecifik avelsstrategi (RAS).
– Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att hund med hjälp av sina dna testade och friförklarade anfäder själva kan anses vara fria från det aktuella anlaget. SKK/AK avser att begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre (3) generationer. (Därefter måste aktuellt avelsdjur, valpkullen, testas på nytt).

 

Aktuella kullar

Länk: Kullar med samtliga avelsrekommendationer uppfyllda

Kullarna presenterade nedan har INTE samtliga SPDAEK´s avelsrekommendationer uppfyllda.

Avvikelsen är markerad med ett rött ”Nej”.
Kontakta gärna resp. uppfödare för mer information rörande avsteget.

 

Annonsen inlagd:

Uppfödare:

e-post:

Hemsida:

Kullen född den:
Leveransdatum:
Antal valpar:
Inavelsgrad:

Hanhund:
Registreringsnamn:
Registreringsnummer:
HD resultat:
HD index vid parning:
ED röntgad:
Giltigt ögonlysning: 
prcd-PRA testad:
NAD testad:
Genomförd BPH/MH: 
Hanhundens ålder vid parning:
Tidigare registrerade avkommor i Sverige:
Meriter:

Övrig information:

Tik:
Registreringsnamn:
Registreringsnummer:
HD resultat:
HD index vid parning:
ED röntgad:
Giltigt ögonlysning:
prcd-PRA testad:
NAD testad: 

Genomförd BPH/MH:

Tikens ålder vid parning:
Tidigare antalet registrerade avkommor i Sverige:

Meriter:

Övrig information: