Avvikelser mot avelsrekommendationer

SPDAEK tar inget ansvar för enskild uppfödares verksamhet. Uppfödare har förbundit sig att avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt att arbeta efter Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer och RAS.

Information till uppfödare: För att kunna annonsera ut din valpkull nedan måste du först fylla i och skicka in blanketten ”Planerade – Födda kullar” som du hittar under menyn Blanketter. Du ska även ha skickat in ett uppfödarblankett/internetmedgivande till SPDAEK. Kullen finns med på valpförmedlingen tills valparna är 12 veckor.

Information:
– Om SPDAEK’s avelsrekommendationer följs eller inte markeras med JA eller NEJ.
– SPDAEKs Avelsrekommendationerna finns på www.perroklubben.se – Avel & Hälsa – Avel – Avelsrekommendationer. Eller i rasspecifik avelsstrategi (RAS).
– Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att hund med hjälp av sina dna testade och friförklarade anfäder själva kan anses vara fria från det aktuella anlaget. SKK/AK avser att begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre (3) generationer. (Därefter måste aktuellt avelsdjur, valpkullen, testas på nytt).

 

Aktuella kullar

Länk: Kullar med samtliga avelsrekommendationer uppfyllda

Kullarna presenterade nedan har INTE samtliga SPDAEK´s avelsrekommendationer uppfyllda.

Avvikelsen är markerad med ett rött ”Nej”.
Kontakta gärna resp. uppfödare för mer information rörande avsteget.

 

Annonsen inlagd:

Uppfödare: Marie-anne E Kristensson

e-post: marie.anne7603@gmail.com

Hemsida: 

Kullen född den: 220608
Leveransdatum: 220803
Antal valpar: 9
Inavelsgrad: 0,0

Hanhund: 
Registreringsnamn: Skogsliljans Helix
Registreringsnummer: Se 26397/2019
HD resultat: A
HD index vid parning: 108
ED röntgad: UA
Giltigt ögonlysning: 220616
prcd-PRA testad:Nej
NAD testad:Nej
Genomförd BPH/MH: BPH
Hanhundens ålder vid parning: 3 år
Tidigare registrerade avkommor i Sverige: 25 stycken
Meriter:

Övrig information:

Tik:
Registreringsnamn: La Gozzas Gun
Registreringsnummer: SE 27797/2018
HD resultat: A
HD index vid parning: 115
ED röntgad: A
Giltigt ögonlysning: 220420
prcd-PRA testad:Nej
NAD testad:Nej

Genomförd BPH/MH:Nej

Tikens ålder vid parning: 4
Tidigare antalet registrerade avkommor i Sverige: 8 stycken

Meriter: RLD F RLD N

Övrig information: VG utställning, Godkänt doftprov, Avancerad Rallylydnad