Avvikelser mot avelsrekommendationer

SPDAEK tar inget ansvar för enskild uppfödares verksamhet. Uppfödare har förbundit sig att avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt att arbeta efter Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer och RAS.

Information till uppfödare: För att kunna annonsera ut din valpkull nedan måste du först fylla i och skicka in blanketten ”Planerade – Födda kullar” som du hittar under menyn Blanketter. Du ska även ha skickat in ett uppfödarblankett/internetmedgivande till SPDAEK. Kullen finns med på valpförmedlingen tills valparna är 12 veckor.

Information:
– Om SPDAEK’s avelsrekommendationer följs eller inte markeras med JA eller NEJ.
– SPDAEKs Avelsrekommendationerna finns på www.perroklubben.se – Avel & Hälsa – Avel – Avelsrekommendationer. Eller i rasspecifik avelsstrategi (RAS).
– Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att hund med hjälp av sina dna testade och friförklarade anfäder själva kan anses vara fria från det aktuella anlaget. SKK/AK avser att begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre (3) generationer. (Därefter måste aktuellt avelsdjur, valpkullen, testas på nytt).

 

Aktuella kullar

Länk: Kullar med samtliga avelsrekommendationer uppfyllda

Kullarna presenterade nedan har INTE samtliga SPDAEK´s avelsrekommendationer uppfyllda.

Avvikelsen är markerad med ett rött ”Nej”.
Kontakta gärna resp. uppfödare för mer information rörande avsteget.

 

Annonsen inlagd: 2021-07-31

Uppfödare: Marie-Anne E Kristensson

e-post: marie.anne7603@gmail.com

Hemsida:

Kullen född den: 20210714
Leveransdatum: 20210914
Antal valpar: 8
Inavelsgrad: 0,0

Hanhund:
Registreringsnamn: Skogsliljans Helix
Registreringsnummer: SE26397/2019
HD resultat: A
HD index vid parning: Information saknas
ED röntgad: UA
Giltigt ögonlysning: Ja 20210503
prcd-PRA testad: Hereditärt fri 2a ledet
NAD testad: Information saknas
Genomförd BPH/MH: Ja BPH
Hanhundens ålder vid parning:26 mån
Tidigare registrerade avkommor i Sverige: 0
Meriter: Utställd med excellent

Övrig information:

Tik:
Registreringsnamn: LA Gozzas Gun
Registreringsnummer: SE27797/2018
HD resultat: A
HD index vid parning: Information saknas
ED röntgad: UA
Giltigt ögonlysning: Ja 20201013
prcd-PRA testad: Information saknas
NAD testad: NEJ

Genomförd BPH/MH: Nej

Tikens ålder vid parning: 3 år
Tidigare antalet registrerade avkommor i Sverige: 0

Meriter: Very Good på utställning, RLDN, Godkänt doftprov Eukalyptus

Övrig information: