Styrelsen informerar

Här hittar du information som klubbens styrelse vill informera sina medlemmar och övriga intressenter om. Mer om styrelsen och dess sammansättning kan du hitta under menyn ”Om rasklubben”

2020-03-22

Ny styrelse är på plats mer information kommer senare, håll utkik

2019-11-28

Ändrad information gällande officiella laboratorier för test av Prcd-PRA
Ändring av information rörande godkända laboratorier för gentest av Prcd-PRA. Det är nu Laboklin och Eurovetgene (EVG) som ska användas. Mer information finns på denna länk.

Påminnelse: Ändring av statuter i ”Årets viltspårsperro”
För att deltaga i ”Årets viltspårsperro”, observera de nya statuterna, mer information finns på denna länk!

2019-10-27

Perrobladet
Anna-Karin Brikell är nu officiell redaktör för vår klubbtidning ”Perrobladet”
Adress till redaktionen på perrobladet är kontrollerad och uppdaterad, det har funnit felaktiga uppgifter på detta. Det är adressen redaktionen@perroklubben.se som gäller för de som vill skicka in material eller ta kontakt med redaktionen.

Perroträff 2020
Ingen perroträff (f.d ”Grännaträffen”) planeras, vi väljer att ta paus år 2020. Vi fortsätter leta efter träffansvarig och plats för årliga perroträffen för kommande år. Läger och klubbmästerskap planeras däremot för fullt av arbetsgruppen ”Perro de Trabajo”.
Är du intresserad att bli träffansvarig för vår klubbträff? -Skicka in din intresseanmälan till sekreterare@perroklubben.se

Perroshopen
Vi söker ny ansvarig för perroshopen. Detta uppdrag innebär att ha koll på ordrar, inventarier, hitta nya artiklar etc. Visst låter detta kul? kontakta gärna Helena om du har frågor! helena@gyllensvardco.com

Officiellt prcd-PRA resultat
Fr om 2019-10-25 finns det möjlighet att få hundens prcd-PRA-resultat inlagt på SKK´s avelsdata. Förutsättningarna är att en ifylld remiss från veterinären skickas in med provsvaren till SKK. Endast två laboratorier är godkända för testerna, Optigen och Laboklin. Remissen finns tillgänglig här på hemsidan, under ”Avel och hälsa-Övriga blanketter”

2019-10-03

Nytt lokalombud i Västerbotten utsedd, Malin Höök, Umeå.

2019-08-29

En utställningskommitté är utsedd.
– I utställningskommittén ingår:

 • Anneli Karlsson Hellqvist (Smk) Smedjebacken
 • Yvonne Nordström, Ytterturinge
 • Anita Nielsen, Eskilstuna
 • Petra Lönngren, Örebro
 • Fanny Grönlund, Östersund
 • Christina ”Kia” Wikman, Edsbyn

Utställningskommittén kommer att ansvara för SPDAEKs officiella utställningar from 2022.

Annonser i Perrobladet
SPDAEK kan erbjuda kommersiella sponsorer en annons i Perrobladet om sponsorerna skänker priser som motsvarar kostnaden för kommersiell annonsering i Perrobladet.
– Dvs 500kr för halvsida, 1000kr för helsida och 2000kr för ett uppslag.
(Styrelsen har tidigare fattat beslut att vid kommersiell försäljning i samband med aktiviteter i SPDAEKs regi, ska 10% av försäljarens intäkterna gå till SPDAEK.)

2019-04-14
 •  Ny ansvarig för lokalombud är nu utsedd, Anders Näslund.
 •  Under jubileumsåret 2019 har beslut fattats att höja möjligt aktivitetsbidrag till lokalombuden till 5000:-
 •  Ansökan om officiellt prcd-PRA är inskickad till SKK.
 • Nya webbmasters utsedda, Pelle Israelsson och Anders Näslund.
 • Alla sidor på hemsidan är genomgångna och reviderade.
 • Ett brev till de av styrelsen kända ägare av hundar som drabbats av någon sjukdom eller diagnos har tagits fram och kommer tillsammans med sjukdomsblanketten att skickas till berörda hundägare.
2019-02-28
 • Statuterna för Årets Viltspårsperro har ändrats och gäller fr o m 2019-01-01.
  Statuterna finns att läsa under; Aktivitet, Årets Perro, Årets Viltspårsperro i högermenyn.
 • SPDAEK ansöker om officiella resultat för prcd-PRA hos SKK .

2018-12-20

 • Som ett första steg i SPDAEKs 15-årsfirande (2019) inbjuds samtliga medlemmar till Perroseminarium den 23 & 24 februari 2019.
  Plats: Scandic Upplands Väsby.
  Dessa två dagar är kostnadsfria, kaffe och lunch ingår.
 • Föreläsare:
  Erling Strandberg föreläser om index.
  Bo Edoff föreläser om hundmat.
  Anne-Sofie Lagerstedt föreläser om infertilitet och kastrering.
 • Förutom ovanstående föreläsare kommer vi att ha samtal och dialoger kring ovanstående ämnen och det pilotprojekt som SPDAEK är inbjuden till gällande mentalindex baserat på BPH, BPH 500-analys, officiellt prcd-PRD resultat, hur kan vi få fler hundar HD röntgade? m.m.
 • Sista anmälningsdagen är den 27 januari-19. Anmälan till Marita Palmqvist, marita@ramitadepalma.se telefon 0704-804120
 • Hjärtligt välkomna.
 • SKK har bjudit in SPDAEK till ett arbetsmöte gällande ett pilotprojekt om mentalindex. Jenny Linderoth och Veronica ”Virran” Tuszkay kommer att delta på arbetsmötet den 21 februari. Detta innebär att ”rykande/färsk” information kommer att lämnas på Perroseminariet.
 • (I arbetsgruppen ingår Erling Strandberg, Curt Blixt och Helena Frögéli)
 • Ytterligare två raser ingår i pilotprojektet. Nova scotia duck tolling retriver ”Tollare” och Rhodesian Ridgeback.

2018-10-28

 • En deljustering av RAS dokumentet har gjorts och godkänts av SKK. Nedanstående ändringar är gjorda:
 • – Borttag från avelsrekommendationerna (sidan 6) Utställning: Att hundarna innan parning erhållit lägst ett very good i kvalité på officiell utställning.
 • – Tillägg i fetstil (sidan 6) *”Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget, vilket gäller till 3 generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen testas.
 • – Borttag (genomstruket)och ändring fetstil (sidan 7) Gällande Perro de Agua Español borde resonemanget emellertid vara, att gå mot en lägre siffra 2% 3%. En hanhund respektive tik bör därför i nuläget inte ha fler avkommor än ca 24 36 stycken beräknat på nuläget i den svenska populationen.
 • BESLUT: ”Perroträffen”/Klubbträff (den fd så kallade ”Grännaträffen”) flyttas år 2019 till Herrfallet, Arboga i samband med ”Perroläger” och KM (8-11/8-18). Datum för ”Perroträffen” blir söndagen den 11 augusti 2019.
 • BESLUT: Ett ”Perroseminarium” planeras till den 23 och 24 februari 2019. Mer information om innehåll och plats kommer så snart det är möjligt.
 • BESLUT: Två nya lokalombud har utsetts. Ola Österlund för Stockholm och Sandra Tvingsell för Småland – Välkomna!

 

2018-08-30

 • SKK/DK har den 2018-06-01 beslutat att godkänna den ekonomiska redovisningen samt protokoll fört vid Domarkonferensen den 23 februari-18.
 • Protokollet/presentationen kommer att publiceras i kommande ”Perroblad”. Det bör noteras att protokollet är kortfattat då det endast får innehålla sådant som inte uttryckligen står i SPDAEKs raskompendie som togs fram till domarkonferensen. Raskompendiet finns att köpa via ”Perroshoppen” för 100kr.
 • Kostnaden för domarkonferensen blev glädjande nog betydligt billigare än vad som var beräknatEtt reportage om Perro de Agua Español kommer inom kort i tidningen ”Härliga hund”

2018-04-15

 • Justeringar i blanketterna för planerad eller född kull och hanhund till avel. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Planerad eller född kull och/eller hanhund till avel
 • Inbjudan till årets officiella utställning i Tvååker 2018-07-08 finns nu publicerad under rubriken aktivitet – rasspecial 2018 
 • Inbjudan till årets ”Perroträff” i Gränna den 2018-08-25 finns nu publicerad under rubriken aktivitet – Grännaträffen/2018. 
 • På grund av den nya personuppgiftslagen (GDPR som träder i kraft 2018-05-25) kommer de officiella tävlingsresultaten att tas bort från hemisdan, istället finns en länk till SKK hunddata – tävlingsresultat. Av samma anledning tas förarnas namn bort från listan över ”årets Perro”
 • Är din hund använd i avel? Det finns en sida under rubriken Avel & Hälsa – Avel – Hundar använda i avel där det visas bilder på hundar som fått avkommor. Roligt och viktigt för klubben och för att kunna följa rasens utveckling. Styrelsen vill därför uppmana dig som har en hund som använts i avel, att skicka in en bild på hunden (bild på stående hund från sidan) samt hundens registeringsnummer till Malin Sone sone@perroklubben.se


2018-02-15

 • Ny blankett för planerad eller född kull. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Planerad eller född kull.
 • Ny blankett för planerad eller född kull. Blanketten finns på SPDAEK’s hemsida hemsidan under rubriken Avel & hälsa- Övriga blanketter – Hanhund till avel.
 • Beslut: i samband med publiceringen av den nya blanketten, justerades kostnaden för hanhund till avel till 75kr för 6 månaders publicering.
 • Nio (9) domare har ansökt om att utöka sitt rasregister med Perro de Agua Español. Styrelsen har tillstyrkt samtliga nio ”nya” domare.

2018-01-19

 • AK får i uppdrag att se över avelsrekommendationen angående skrivningen på ögonlysningspunkten och återkomma via mail till styrelsen.
 • Beslut: Rekommendationen om utställning tas bort.
 • Beslut: Avelsrekommendationerna återgår till att vara rekommendationer fr o m 2018-01-18.
 • Beslut: Uppfödare får gratis annonsera på hemsidan gällande valpkullar och planerade kullar. Planerad kull skickas in tidigast när tiken är parad. (Blankett för detta finns på SPDAEK’s hemsida – Avel & Hälsa – Övriga blanketter – blankett planerad född kull.)
 • Beslut: Två listor med aktuella valpkullar läggs upp under valphänvisning på hemsidan. En för de kullar där avelsrekommendationerna följts till fullo och en för de kullar där de inte följts till fullo. På båda listorna markeras de avelsrekommendationer som följts med grönt (JA). På listan för kullar där de inte följts till fullo markeras de som inte följts med rött (NEJ)
 • Beslut: Uppfödare kan ligga på hemsidans uppfödarlista till en årlig (kalenderår) kostnad av 100kr samt valpköparrabatt 150kr/valpköpare. ”Uppfödarlistan” justeras varefter nytt internetmedgivandet är inskickat till SPDAEK samt att avgiften på 100kr är betalt. (Ny blankett för internetmedgivande finns på SPDAEK’s hemsida – Avel & Hälsa – Övriga blanketter – Uppfödarblankett.)

OBS! Nuvarande uppfödarlista kommer att tas bort och fyllas på vartefter nya internetmedgivanden inkommer samt att avgiften är betald.

 

2018-01-02

SPDAEK kommer att ha rasklubbsmonter på hundutställningen på ”My Dog” i Göteborg den 4-7 januari 2018. Välkomna! Det hade varit kul om ni ”kikade förbi”!

 

From 10 januari 2018 kommer SKK att ta över/hantera SPDAEKs medlemsregister.

 • Det innebär bland annat att påminnelse, när det är dags att betala medlemsavgiften kommer från SKK.
 • Utseendet på medlemskorten och medlemsnumren kommer att ändras.
 • Adressändring, avslut av medlemskap, nytt medlemskap m.m. ska göras av oss medlemmar själva, via länkar till SKK.
 • Uppfödare som betalar för nya medlemmar så kallad valpköparrabatt skall anmäla sina valpars och- valpköpares uppgifter på en specifik länk till SKK.
 • Välkomstbrevet som valpköparna får hanteras dock fortsättningsvis av styrelsen.
 • Mer information och länkar kommer inom kort på perroklubbens hemsida.

 

Arbetsgruppen för Perro de Trabajo (arbetande hundar) planerar ett helgläger i augusti 2018.

 

2017-07-20 

 • Beslut fattade i arbetsgruppen för domarkonferensen för vattenhundar i febr. 2018
 • Föredragningen blir på 1½ timma per ras.
 • Ett gemensamt utskick i vecka 1-2018 med samtliga rasers domarkompendier.
 • Raskompendier skickas till samtliga deltagande domare och domarelever
 • Att inte lägga ut domarkompendiet på SKK’s hemsida
 • Barbet klubben tar fram ett avtal mellan de deltagande klubbarna
 • Två personer kan delta på det fysiska mötet med SKK’s representanter den 16 oktober. Jenny Linderoth tillfrågas. (Veronica Tuszkay ingår redan i arbetsgruppen)

  Funktionärer till Grännaträffens aktiviteter sökes!
 • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-05-12

 • Perro seminarium
  • Inbjudan kommer i Perrobladet nr 2 samt på hemsidan.
  • Justerad dagordning: 28/10 BPH Beskrivare Ken Lundahl. 29/10 Samtal kring RAS, dvs. Inger Tapper utgår
 • Ett förtydligande gällande internetmedgivandet för uppfödare kommer att skickas ut.
 • Nuvarande ”Grännageneral” avgår.
  • Vill du hjälpa till på något sätt kontakta Ulrika Bejker 0706-687506

2017-04-23

Inbjudan till officiell utställning i Tvååker 2017-07-09

Justering i blanketten för uppfödare gällande internetmedgivande

 • Ny blankett kommer att skickas ut till samtliga uppfödare på hemsidans uppfödarlista.

2017-03-02

Inkommen motion behandlad vid styrelsemöte 2017-03-02 och dagordning till årsmötet 2017-03-19 finns nu under: Medlemssidor/Protokoll/Årsmöte

Svar från AK till SKK gällande hälsoprogram HD

 • Vi vill behålla HD- index.
 • Endast 50 % av alla hundar röntgas.
 • Hälsoprogrammet har inte medfört några negativa konsekvenser och bör därför inte ändras.
 • Klubben behöv hjälp av SKK för att sprida kunskap om hur man använder sig praktiskt av HD index i sitt avelsarbete, därför, planeras ett Perroseminarium i ämnet.

2017-03-01

Domarkonferens 2018

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Inbjudan och anmälan till domare och domarelever kommer att skötas av SKK. Det innebär således ingen kostnad för SPDAEK
 • Programmet för dagen är fastställt. Samtliga fyra deltagande raser får 2 timmar var till föredragandet av raserna.
 • 3 sekreterare är utsedda. SPDAEK har två av dessa Sanna Brandt och Susanne Persson har accepterat uppdraget (om inget oväntat sker)
 • Boende för de som behöver övernattning kommer att anordnas på Scandic Upplands Väsby
 • Kostnaden för domarkonferensen ska bekostas utifrån klubbarnas medlemsantal per den 2016-12-31. Lagotto: 1193, Perro: 962, Portis: 607 och Barbet: 121
 • Raskompendiet ska vara SKK tillhanda senast i augusti 2017 – SPDAEK ska göra ett raskompendie utifrån nu gällande rasstandard.
 • Nästa möte kommer att hållas den 28/3-17

Perroseminarium

 • Ett Perroseminarium planeras till den 28 och 29 oktober.
 • Innehåll: BPH, spindeldiagrammets uppbyggnad, SPDAEKs 200 analys – vad säger den? Och Att använda BPH i avelsarbetet. Föreläsare: Ken Lundahl
 • HD index, att förstå dess uppbyggnad och användandet av HD index. Föreläsare: Sofia Malm (Sofia är ej inbokad ännu)
 • Platsen för Perroseminarium är inte bestämt ännu.

2017-02-17

Kristina Schölin arbetar för SPDAEK (i arbetande hundar) som ingått ett samarbete med Rasklubben för Portugisisk vattenhund, gällande ett gemensamt vattenhundsprov. Portisklubben har nu ett nytt prov som vi hoppas på att kunna få ta del av. Vi ser även framemot att få se hur det går till i praktiken vid nästa Grännaträff i form av en uppvisning.

 

2017-01-19

SKKs organisationsutredning

 • Styrelsen har lagt in ett extra möte den 23 mars för att svara på den enkät som skickats ut av SKK gällande den tilltänkta omorganisationen.
 • Mer finns på SKK.se startsida under rubriken ”Tyck till om framtidens SKK!”

Domarkonferens 2017

 • Domarkonferensen kommer att äga rum den 23 februari 2018 i samband med SKKs generella domarkonferens.
 • Konferensen är ett samarbete mellan de fyra ”vattenhundsklubbarna” Barbet, Portugisisk vattenhund, Lagotto Romangolo och PdAE.
 • Kontaktperson för SPDAEK är Veronica ”Virran” Tuszkay.
 • Kostnaden kommer att fördelas utifrån antalet medlemmar/klubb 2016-12-31. Kostnaden beräknas bli hög för detta evenemang då vi ska bekosta resa och uppehälle för ca 70-80 domare och domarelever samt för lokalhyra.
 • Antonio Garcia Perez är tillfrågad om att föredra vår ras på konferensen. Ann-Christin Johansson är tillfrågan som tolk (om det skulle behövas) Båda har accepterat
 • Det problem SPDAEK har i dagsläget är att en revidering av rasstandarden är inlämnad till FCI. Detta är ett arbete som kan ta väldigt lång tid (uppemot två år) så här finns en stor osäkerhet om hur vi ska hantera detta.
 • Det är således mycket kvar att arbeta med innan vi kommer till val av hundar till konferensdagen.

Klubbmonter på My Dog – Göteborg 2018

 • Premiär för Göteborg med omnejd att anordna en rasklubbsmonter.
 • Mycket välbesökt monter där intresset för rasen var stort
 • Många engagerade och positiva hundägare som bemannande montern med sina hundar i fyra dagar och deltog på de dagliga rasparaderna i stora ringen.

HD index

Föreläsare är Erling Strandberg, SLU och Sofia Malm, SKK

Senast redigerad