Medlemsskap

Oavsett om du har en Perro De Agua Español, ska köpa en eller bara är intresserad av rasen, är du välkommen som medlem hos oss.

Medlemsavgifter:

  • 280 kr för fullt betalande medlem
  • 280 kr för fullt betalande medlem i de övriga nordiska länderna
  • 80 kr för familjemedlem
  • 150 kr valprabatt (betalas in av uppfödaren vid valpköpet, där valpens reg nr och köparens namn tydligt ska framgå)

Medlemsavgiften betalas till plusgiro nummer 131 64 07-4 (Svenska Perro de Agua Español klubben)

Klubben tillämpar s.k. rullande medlemskap så du blir medlem 12 månader framåt från betalningsdagen.

Har du frågor runt medlemskapet kontakta:
Ki Öberg, 0705-94 58 04, ki.oberg@perroklubben.se

Som medlem får du tillgång till alla klubbens aktiviteter samt tidningen Perrobladet, som utkommer 4 gånger om året.