Mentalitet

Gör BPH med din hund!

I vår strävan mot sunda bra arbetande hundar ser vi mentaliteten som en viktig faktor. De instrument som idag finns för att jobba med mentaliteten är BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning) och även MH (Mentalbeskrivning Hund).

SPDAEK förordar BPH då vi har tagit fram ett mentalindex som bygger på just BPH. Kvalitetssäkringen av resultaten ökar ju fler medlemmar som låter sina hundar bli beskrivna.

Anmälan till BPH
Med andra ord, låt din hund bli beskriven genom BPH! Här anmäler du dig!

Resultat och beskrivningar
Resultaten på de hundar som har gjort BPH och MH kan ni hitta under Avelsdata på SKKs hemsida.

Bidrag från SPDAEK till alla ägare som höftledsröntgar och gör BPH på sin hund

Om du höftledsröntgar och gör BPH på din hund inom tidsramen 2022-01-01 och 2024-12-31, sponsrar Svenska Perro de Agua Español klubben med en summa om 600kr i bidrag för varje hund (oavsett ålder). Läs mer HÄR.