Mentalitet

I vår strävan mot sunda bra arbetande hundar ser vi mentaliteten som en viktig faktor. De instrument som idag finns för att jobba med mentaliteten är BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning) och även MH (Mental beskrivning Hund).

SPDAEK förordar BPH då vi arbetar för att få fram ett mentalindex som bygger på just BPH. Kvalitetssäkringen av resultaten ökar ju fler medlemmar som låter sina hundar bli beskrivna.

Läs mer information om BPH här och MH här.

Med andra ord, låt din hund bli beskriven genom BPH! Här anmäler du dig!

Resultaten på dom hundar som har gjort BPH och MH kan ni hitta under Avelsdata på SKKs hemsida.

 

Lämna ett svar