Avel & hälsa

En frisk och sund PdAE vill vi alla ha, genom att visa upp resultat på testade hundar hoppas vi rasen ska få fortsätta vara frisk, Du som ägare till en PdAE kan hjälpa till genom att röntga höftlederna, göra ögonlysning, ta prov på Thyriodeavärden och göra Mental beskrivning Hund (MH). På så sätt får våra uppfödare möjlighet att utvärdera sitt avelsarbete och vi får friskare hundar.
För att samordna och underlätta arbetet med detta har vi en avelskommitté som har i uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.

Via menyn Kontakt\Kontaktuppgifter hittar du information om vilka som ingår i denna kommitté.

Lämna ett svar