Avel & hälsa

En frisk och sund PdAE vill vi alla ha, genom att visa upp resultat på testade hundar hoppas vi att rasen ska få fortsätta vara frisk, Du som ägare till en PdAE kan hjälpa till genom att röntga höftlederna, göra ögonlysning och göra beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH. På så sätt får våra uppfödare möjlighet att utvärdera sitt avelsarbete och vi får friskare hundar.
För att samordna och underlätta arbetet med detta har vi en avelskommitté som har i uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.

Mer information om avelskommitén hittar du här.


Här hittar du information om rasens hälsa:
Blankett för sjukdomar & defekter, Colour Dilution Alopecia (CDA), Höfter, Armbågar, Ögon, Thyroidea, NAD (Vingelsjukan).


Här hittar du information om aveln:
Hundar använda i avel, Avelskommitté, Avelsrekommendationer, RAS, Hanhundslista.


Här hittar du information om beteendeinventering:
Kenth Svartberg har gjort en betendeinventering 


Här hittar du information om mentalbeskrivning:

Här hittar du information om BPH:
Hur vi kan använda oss av BPH resultaten


Här hittar du information om hur vi jobbar för mentaliteten


Här hittar du information om kastrering


Här hittar du övriga blanketter gällande hälsa eller avel

Lämna ett svar