Avel

För att bibehålla en frisk och sund ras

En frisk och sund Perro de Agua Español vill vi alla ha. Genom att visa upp resultat på testade hundar hoppas vi att rasen ska få fortsätta vara frisk. 

Du som ägare till en perro kan hjälpa till genom att:

  1. Röntga höftlederna på din hund hos veterinär
  2. Ögonlysa din hund hos veterinär
  3. Låta din hund göra beteende- och personlighets-beskrivning – BPH.

På så sätt får våra uppfödare möjlighet att utvärdera sitt avelsarbete och vi får friskare hundar.

Avelskommitténs ansvar

För att samordna och underlätta avelsarbetet har vi en avelskommitté som har i uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik- och hanhundsägare, samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och hänvisa till var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.

Mer information om avelskommitén hittar du här.

Bidrag från SPDAEK till alla ägare som höftledsröntgar och gör BPH på sin hund

Om du höftledsröntgar och gör BPH på din hund inom tidsramen 2022-01-01 och 2024-12-31, sponsrar Svenska Perro de Agua Español klubben med en summa om 600kr i bidrag för varje hund (oavsett ålder).

Läs mer HÄR.