Om rasklubben

2004 bildades den svenska Perro de Agua Español klubben. SPDAEK har fram till årsmötet i mars 2021 totalt 1069 medlemmar. Klubben har fått sina stadgar godkända av SKK och är den Svenska, avtalsanslutna, officiella rasklubben för Perro de Agua Español. Klubbens främsta uppgift är att svara för information om rasen, utbildning och avelsfrågor samt att bevaka rasens intressen i Sverige. Det finns lokalombud runt om i landet som anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar där vi träffas, utbildar oss och tränar våra hundar.


Här hittar du information om Perroklubbens mål och stadgar.


Här presenterar sig styrelsen, vilka dom är och vilka uppdrag dom har.

Här hittar du all information du behöver angående perrobladet. För att läsa bladet eller leta i arkivet klicka här.

Här hittar du all information om medlemskap och hur du gör för att bli medlem.

Här hittar du information om Perroklubbens hemsida. Om du saknar något på den eller vill komma i kontakt med administratörerna.


Här hittar du olika styrande dokument 

Som medlem i Perroklubben får du tillgång till alla våra aktiviteter och du får vår klubbtidning, Perrobladet, fyra gånger per år. Om du har förslag eller synpunkter på klubben får du gärna kontakta styrelsen eller andra aktiva medlemmar, vilka du finner under kontakter.

.

Lämna ett svar