Perroklubben

Svenska Perro de Agua Español klubben

2004 bildades den svenska Perro de Agua Español klubben. Idag har klubben ca 1100 medlemmar och många anslutna uppfödare. Klubben har fått sina stadgar godkända av SKK och är den Svenska, avtalsanslutna, officiella rasklubben för Perro de Agua Español. 

Klubbens främsta uppgift är att svara för information om rasen, utbildning och avelsfrågor samt att bevaka rasens intressen i Sverige. Det finns lokalombud runt om i landet som anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar där vi träffas, utbildar oss och tränar våra hundar.

Om du har förslag eller synpunkter kring hur vi kan utveckla klubben får du gärna kontakta styrelsen eller andra aktiva medlemmar. Hitta kontaktuppgifter HÄR.

Perrobladet

Som medlem i Perroklubben får du tillgång till alla våra aktiviteter och du får vår medlemstidning, Perrobladet, fyra gånger per år. 

Logga in för att ta del av arkivet för alla Perroblad, samt mer information kring annonsering och innehållsbidrag HÄR.

Kommunikationskommittén ansvarar för att producera Perrobladet.

Kontaktredaktionen@perroklubben.se