Årets perro

Årets mest vinstrikaste perro

Varje år korar vi årets mest vinstrikaste perro inom flera olika tävlingsgrenar: 

 • Lydnad
 • Bruks
 • Viltspår
 • Rallylydnad
 • Agility
 • Nosework
 • Utställning
Nedan finner du fjolårets resultat, samt statuter för diverse gren.
 


2023 års mest vinstrikaste perros:

ÅRETS LYDNADSPERRO 2023

Aberlours Africa
med Helene Bertolani

31,98p


2: Skogsliljans Qiwi Av Cola
med Birgitta Lidberg
30,2p

3: Chiegas Hurricane Laura
med Ann-Cathrine Bergh
29,83p

4: Luces Delnorte Nothing Else Matters
med Miia Jakobsson
27,33p

5: Perro Rizados Lucita
med Barbro Andersson
25,28p

ÅRETS BRUKSPERRO 2023

La Sirenita’s Mighty Mandela 
med Kenneth Himmler

10,07p: Spår, LKL, Uppfl


2: Shakima’s Boromir
med Monica Torvaldsdotter
8,87p: Spår, HKL, GK

3: Tussbergets Gordon
med Malin Höök
7,84p: Spår, AKL, Uppfl

4: Guldekens Astrakan
med Karin Johansson Ahlqvist
6,78p: Spår, AKL, Uppfl

ÅRETS RALLYLYDNADSPERRO 2023

Eskilsgårds Cocos
med Anna-Maria Bergstrand 

44,5p: Mästarklass. 24e plac, SM 2023

2: Bellamigo High and Mighty Penny
med Maria Holmgren
38,38p: Mästarklass

3: Perro Rizados Lucita
med Barbro Andersson 
34,93p: Avancerad klass

4: Tussbergets Gordon
med Malin Höök
33,87p: Avancerad klass

5: 2: Bellamigo Laid Back Sally Brown
med Linda-Marie Dammen
33,08p: Fortsättningsklass/ Avancerad klass

ÅRETS AGILITYPERRO 2023

Skogsliljans Axa
med Johanna Wohlin

950p


2: Lamirada Diamond Clementine, 575p
med Gunilla Blomqvist

3: Skogsliljans Elva, 460p
med Jeanette Andersson

4: Chiegas Forest of Illusion, 450p
med Anette (Ann) Andersson

5: Skogsliljans Little Hippie av Disa, 435p
med Johanna Wohlin

ÅRETS NOSEWORKPERRO 2023

Solhems Bouza do Rei
med Susanne Persson

616,1p


2: Solhems Di Capo, 595p

3: Calmigos Nasstie, 586p

4: La Sirenita’s Idylle, 578p

5: Bellamigo Just Like Cookie N’ Cream, 486p

ÅRETS UTSTÄLLNINGSPERRO 2023

Cencerro’s Rowanberry Jam
med Vilma Zaar

78p


2: Ramita de Palma Penny, 71p
med Marita Palmqvist

3: Bellamigo High and Mighty Penny, 67p
med Maria Holmgren

4: Aberlours Sweet Dreams, 64p
Aberlours Speechless, 64p
med Annie Hall

5: La Sirenita’s Mighty Margit, 60p
La Sirenita’s Kiwi Queen, 60p
med Anneli Karlsson Hellqvist / Maria Holmgren

ÅRETS VILTSPÅRSPERRO 2023

Minnepy’s Earth of Life, 75p
med Birgitta Gregersen Kvist

Manne, 75p
med Birgitta Gregersen Kvist

3: Shakima’s Xplosive, 55p
med Malin Laurin

Årets Lydnadsperro

Statuter för årets vinstrikaste lydnadsperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigade är officiella resultat i Sverige.

– De tre bästa resultaten, oavsett startklass, under året räknas.

– Skulle två hundar hamna på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för lydnadsresultaten: Ki Öberg
E-post: ki.oberg@perroklubben.se

 

Poängberäkning

Den uppnådda betygspoängen delas med koefficienten:

 • 20 i startklass
 • 32 i klasserna 1, 2 & 3

Tilläggspoäng för varje tävling delas ut enligt följande:

Startklass 
Godkänd (120-159,5p)  1,00
Uppflytt (160-200p) 1,50
 
Klass 1
3:e pris (192-223,5p) 1,50
2:a pris (224-255,5p) 2,00
1:a pris (256-320p) 2,50
 
Klass 2
3:e pris (192-223,5p) 2,00
2:a pris (224-255,5p) 3,00
1:a pris (256-320p) 4,00
 
Klass 3
3:e pris (192-223,5p) 3,00
2:a pris (224-255,5p) 4,00
1:a pris (256-320p) 5,00

Betygspoäng under 3:e pris räknas med men delas endast med koefficienten i klassen. Dessutom utdelas 15 tilläggspoäng vid SM-start

 

Exempel poängberäkning:

Klass 1 med 260 p 260/32 = 8,13 + 2,50 p = 10,63 p*
Klass 2 med 192 p 192/32 = 6,00 + 2,00 p =  8,00 p*
Klass 2 med 260 p 260/32 = 8,13 + 4,00 p = 12,13 p*
Klass 3 med 180 p 180/32 = 5,62 + 0,00 p =  5,62

*Dessa resultat räknas och ger 30,76 poäng i totalpoäng

Årets Bruksperro

Statuter för årets vinstrikaste bruksperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigade är officiella resultat i Sverige (tolv månader).

– De tre bästa godkända resultaten, oavsett startklass, under året räknas

– Skulle två hundar hamna på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för bruksresultaten:
 Mia Joelsson
E-post: mia.joelsson@perroklubben.se

Poängberäkning:

Den uppnådda betygspoängen delas med koefficienten:
32 i Appell klass
60 i Lägre klass
60 i Högre klass
65 i Elit klass

Tilläggspoäng för varje tävling delas ut enligt följande:
Uppflyttning ur Appell 1,00
Godkänd Lägre klass 1,50
Uppflyttning ur Lägre klass 2,00
Godkänd Högre klass 2,50
Uppflyttning ur Högre klass 3,00
Godkänd Elit klass 3,50

Resultat Ej Godkänd räknas inte med (ändring fr o m 2016).

Dessutom utdelas 15 tilläggspoäng vid SM-start.

Exempel poängberäkning:
AKL 234 p uppfl = 234/32 = 7,31 + 1,00 p =  8,31 p*
LKL 386 p godk  = 386/60 = 6,43 + 1,50 p =  7,93 p
LKL 468 p uppfl = 468/60 = 7,80 + 2,00 p = 10,80 p*
HKL 480 p godk = 480/60 = 8,00 + 2,50 p = 10,50 p*

*Dessa resultat räknas och ger 29,61 poäng i totalpoäng

Årets Viltspårsperro

Statuter för årets vinstrikaste viltspårsperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigande är officiella tävlingsresultat i Sverige registrerade på SKKs hemsida.
Anmälan om deltagande skickas in till SPDAEKs ansvarige för Viltspårsresultaten,
se vidare info nedan*.

– 5 spår i datumordning (även nollresultat) under året räknas.

– Skulle två hundar hamna på samma poäng för 1:a placering så räknas ytterligare resultat. Finns inga fler resultat att räkna så lottas 1:a placeringen fram. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Följande uppgifter behöver anges i anmälan för deltagande:
1. Förarens namn och medlemsnr i SPDAEK.
(Ägare och förare får vara olika personer men det är föraren som måste vara medlem.)

2. Hundens namn i stamtavlan + registreringsnr, exempel SE12345/2017.

3. Samtliga spårresultat med domares namn under året skickas in (om fler än 5 spår behöver räknas för att få fram en vinnare).

Resultaten ska finnas hos resultatansvarige senast 3:e februari.Resultat inkomna efter detta datum kommer inte att tas med vid framräknandet av Årets Perro.

Ansvarig för Viltspårsresultaten: Mia Joelsson
E-post: mia.joelsson@perroklubben.se

Poängsättning

Godkänt anlagsklass 10 poäng
1:a pris öppenklass   15 poäng
2:a pris öppenklass   10 poäng
3:e pris öppenklass     5 poäng

Samma regler som vid Svenskt viltspårschampionat (SE VCH) angående samma domare utöver anlagsklass gäller. Det vill säga – tre första pris i öppen klass för minst två olika domare. Görs fler starter än två med samma pris, oavsett valör, för samma domare så räknas bara de två första starterna med till Årets Viltspårsperro.

Exempel på poängberäkning:
Spårprov 1: GK anlagsklass för domare nr 1 = 10 p*
Spårprov 2: 1:a pris för domare nr 1 = 15 p*
Spårprov 3: 1:a pris för domare nr 2 = 15 p*
Spårprov 4: 2:a pris för domare nr 2 = 10 p* räknas med eftersom datumordning gäller
Spårprov 5: 1:a pris för domare nr 1 = 15 p* = SE VCH
Spårprov 6: 1:a pris för domare nr 1 (= 15 p) 3:e 1:a pris för domare nr 1, inga poäng räknas
Spårprov 7: 2:a pris för domare nr 2 = 10 p*

*Dessa spårprov räknas och ger 75 poäng i totalpoäng när fler resultat än de fem första behöver räknas för att utse 1:a placering.

Årets Rallylydnadsperro

Statuter för årets vinstrikaste rallylydnadsperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigande är officiella resultat i Sverige.

– De tre bästa resultaten, oavsett klass, under året räknas.

– Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Statuterna och poängberäkningen gäller from 2014-01-01 (utvärderade efter 2013).

Ansvarig för Rallylydnadssresultaten: Maria Holmgren

E-post: mar.holmgren@gmail.com

Poängberäkning

Den uppnådda betygspoängen vid varje tävling delas med 10 och multipliceras enligt nedan:

 • Nybörjarklass 1,0
 • Fortsättningsklass 1,10
 • Avancerad klass 1,30
 • Mästarklass 1,40

För varje uppflyttning till nästa klass delas 1 tilläggspoäng ut.

Dessutom utdelas 2,5 tilläggspoäng vid SM-start.

Exempel poängberäkning:
Fortsättningsklass med 90 p
90/10 = 9,00 x 1,10 =  9,90 p

Fortsättningsklass med 95 p
95/10 = 9,50 x 1,10 = 10,45 p*

Avancerad klass med 90 p
90/10 = 9,00 x 1,30 = 11,70 p*

Mästarklass med 92 p
92/10 = 9,20 x 1,40 = 12,88 p*

*Dessa resultat räknas och ger 35,03 i totalpoäng

Årets Agilityperro

Statuter för årets vinstrikaste agilityperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigade är officiella resultat i Sverige.

– Resultaten från de tre bästa individuella klasserna (minst ett måste vara i agility klass) samt alla pinnar och SM-placeringar under året räknas.

– Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Alla resultat skall skickas till: Johanna Wohlin
E-post: jo.wohlin@gmail.com

Alla resultat skall skickas in senast 31 januari.

Klasser:
Hopp 1, 2 & 3.
Agility 1, 2 & 3.

Minst ett resultat måste vara i agilityklass.

Poängberäkning oavsett klass

1:a = 25 poäng
2:a = 20 poäng
3:a = 18 poäng
4:a–7:a = 15 poäng
8:a–10:e = 10 poäng
11:a–15:e = 5 poäng
16:e–20:e = 2 poäng

De 3 bästa poängen räknas.

Extra poäng:
Alla under året räknas
– Uppflyttningspinne 
klass 1-2 = 25 poäng
– SM kvalpinne klass 3 = 35 poäng
– Plac 1-3 i SM = 100 poäng
– Plac 4- 10 i SM = 75 poäng
– Plac 10-20 i SM = 50 poäng

Årets Noseworkperro

Statuter för årets vinstrikaste noseworkperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens förare ska vara medlem).

– Poängberättigande är officiella tävlingsresultat i Sverige (hämtas från SKKs hemsida).

– De tre bästa resultaten, oavsett klass, under året räknas.

– Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för noseworksresultaten: Susanne Persson
E-post: susanne.persson@perroklubben.se

Poängberäkning

Godkänt Doftprov klass 1: 15,00 poäng
Godkänt Doftprov klass 2: 20,00 poäng
Godkänt Doftprov klass 3: 25,00 poäng

SSE (Särskilt Samspelt Ekipage): 2 poäng
HP (SSE i samtliga sök): 10 poäng

Den uppnådda betygspoängen efter avdrag för antal fel och med tillägg för SSE eller HP vid varje tävling multipliceras med koefficient enligt nedan:

NW1 1,00
NW2 2,00
NW3 2,30

Exempel poängberäkning:
NW1 med 100,00 p = 100,00 x 1,00 = 100,00 p*
Doftprov II 20,00 p = 20,00
NW2 med 50,00 p = 50,00 x 2,00 = 100,00 p*
NW2 med 45,00 p = 45,00 x 2,00 = 90,00 p*
NW2 med 37,50 p = 37,50 x 2,00 = 75,00 p

*Dessa resultat räknas och ger 290,00 i totalpoäng

Skulle det enbart finnas resultat för doftprov under ett år utses ingen Årets Noseworkperro.

Årets Utställningsperro

Statuter för årets vinstrikaste utställningsperro

– Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för Perroklubbens medlemmar (hundens ägare ska vara medlem och bosatt i Sverige).

– Poängberättigade är officiella resultat i Sverige (nio månader).

– De 5 bästa resultaten under året räknas.

– Skulle två hundar komma på samma poäng för 1:a placering räknas ytterligare resultat. För övriga placeringar kan delad plats förekomma.

Ansvarig för Utställningsresultaten:
 Susanne Hall
E-post: susanne@aberlours.se 

Poängberäkning

 
Vandringspriset instiftat 2011 av Carina Sundberg upphör fr o m 2015 att delas ut. Priset tillfaller enligt instiftarens önskan 2014 års vinnare av priset; Aberlours Shandi (som enligt statuterna också behåller priset då hon blivit årets perro tre gånger – 2013, 2014, 2015).

Årets Specialsöksperro

Från år 2024.