Mål, stadgar och styrande dokument

Svenska Perro de Agua Español klubbens stadgar & styrande dokument

Rasklubben Svenska Perro de Agua Español klubben är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK. 

Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående i rasen. 

För verksamheten gäller SKKs stadgar samt av SKK särskilt utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SKK.