Kommittéer & arbetsgrupper

Kommittéerna inom Svenska Perro de Agua Español klubben

Rasklubbens kommittéer ansvarar för att driva ett fokuserat arbete inom specifika områden, där kommittéerna bland annat anordnar aktiviteter för medlemmarna i klubben.

Årliga återkommande aktiviteter anordnade av kommittéerna:

  • Perrospecialen
  • Perrolägret
  • Klubbmästerskap
  • Seminarier
  • Föreläsningar
Läs mer om SPDAEK’s policy för kommittéer, arbetsgrupper och lokalombud HÄR.