Perrobladet

Svenska Perro de Agua Español Klubbens officiella medlemstidning

Perrobladet skickas i fysiskt exemplar till alla medlemmar i klubben 4 gånger/år. Det huvudsakliga syftet med tidningen är att dela nyheter inom ”Perrovärlden” i Sverige och skapa värde för oss som medlemmar i klubben. Tidningen skrivs av ideella medlemmar som lägger ner mycket och engagemang för att varje nummer ska bli lyckat och uppskattat.

  • Ni vet väl att alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till Perrobladet?
  • Har du fångat din älskling på bild? Vi blir jätteglada för alla bildbidrag!
  • Händer det roliga och intressanta perroaktiviteter i din region? Berätta för resten av oss!
  • Har du gjort något roligt med din hund, varit ute och rest, tävlat eller något annat som du vill berätta om?
  • Har du något ämne som du vill att vi ska ta upp? Tipsa oss!

Bilder vill vi ha i så bra upplösning som möjligt. Text och bild vill vi ha separat, enklast via mail.

 

Glöm inte skicka in bidrag till ”Vi gratulerar”!

Har du och din hund fått en titel eller ett championat i någon gren? Skicka ditt bidrag till redaktionen@perroklubben.se

– Bifoga bild i 300 dpi (helst).
– Skriv ditt och hundens namn (både tilltals- och komplett kennelnamn) samt vilken gren ni blivit belönade i.

Ansvar och avsändare

Annonsörer och författaren ansvarar själv för riktigheten i insänt material. Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material, liksom refusera material som ej står i överensstämmelse med Perroklubbens syften.

Material kan komma att sparas till kommande nummer.

Vill du annonsera i Perrobladet?

Medlemsannonsering

600:-/uppslag
300:-/helsida
200:-/halvsida

Kommersiella annonser
500:-/halvsida
1.000:-/helsida
2.000:-/uppslag

Annonserna bokas hos redaktören och kostnaden betalas in på:
Plusgiro 131 64 07-4 (Svenska Perro de Agua Espanol-klubben).

Manusstopp
Datum för manusstopp för respektive nummer är:
Nr 1: 23/2
Nr 2: 15/5
Nr 3: 5/9
Nr 4: 14/11

Kontaktredaktionen@perroklubben.se

ARKIV – enbart tillgängligt för medlemmar