Köpa hund

Det finns mycket att tänka på vid val av ras.

 • Varje ras har en egen uppsättning egenskaper. Att välja en ras med egenskaper som passar en själv är grunden till ett lyckat hundinnehav.
 • Olika rasers insida är lika olika som utsidorna. Gå grundligt tillväga, läs litteratur, prata med olika uppfödare och andra ägare av den ras Du är intresserad av.
 • Frågor Du kan ställa dig är: Vad har rasen använts till? Vilka egenskaper och instinkter kan jag förvänta mig av rasen? Är det något som är extra bra och som jag ska ta vara på och finns det saker jag måste se upp med?

 När Du väl bestämt dig för en Perro de Agua Español:

 • Kan Du lära dig mer om hundens exteriör genom att ta del av Rasstandarden, få mer information om rasen i avelsrekommendationerna och i RAS (rasspecifik avelsstrategi ), ett kortfattat informationsblad. Ett raskompendie (med bilder i fyrfärg) går att beställa via Perroshoppen.
 • Gör ett grundläggande arbete med att finna en uppfödare som just Du har förtroende för.
 • Gör då ett besök på någon eller några hundutställningar för att se fler hundar av rasen PdAE.
 • Kontakta gärna SPDAEK’s valphänvisare.
 • Kan dina önskemål på valp vara allt från kön, färg och/eller svanslängd. Glöm då inte det allra viktigaste och det är att få en frisk och stabil hund. Bra föräldradjur är ingen garanti men, chansen att avkommorna blir bra är avsevärt mycket större om Du har friska och stabila föräldradjur. Undersök också om det finns möjlighet att få träffa såväl mamman som pappan till den tilltänkta valpen.
 • Finns det på klubbens hemsida möjlighet för uppfödare att annonsera om ”planerade kullar” och ”födda kullar”, På denna lista finns kontrollerade hälsoundersökningar som gjorts på föräldradjuren samt vilka övriga meriter som föräldradjuren har. På så sätt kan Du som blivande valpköpare enklare göra dina val.
 • Bör Du veta att uppfödare har olika kriterier för vilken valp som ska flytta till vilken familj. En del har turordningslista/”könummer”, andra utser valp efter valparnas olika karaktärer och hur de tror att valp och blivande familj kommer att passar ihop.

Från uppfödaren ska du få:

 • Valpen, som ska vara id-märkt!
 • Registreringsbevis i Svenska Kennelklubben (SKK) På registreringsbeviset står hundens fullständiga namn, registreringsnummer och stamtavla.
 • SKK´s avtal rörande det avtal som ni kommit överens om. (Köpeavtal, avtal med bibehållen avelsrätt eller fodervärdsavtal.) Köpeavtal är ett kvitto på den summan Du betalt för valpen. Köpeavtalet är också det enda juridiskt hållbara dokument för att bevisa ett ägarskap.
 • Veterinärsbesiktningsintyg som inte ska vara äldre än en vecka.
 • Anmälan om ägarskap
 • Du bör även få en matlista och ett avmaskningsschema
 • Du bör få en blankett eller anvisningar om hur Du försäkrar din valp
 • Ett år medlemskap i Svenska Perro de Agua Español klubben (SPDAEK). Gäller för de uppfödare som finns listade på SPDAEK’s hemsida.

Lämna ett svar