Avelsrekommendationer

Reviderade avelsrekommendationer gäller from 2018-04-15

SPDAEK’s avelsrekommendationer:
 

Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, Svenska Kennelklubbens grundregler samt att arbeta efter Svenska Perro de Agua Español klubbens avelsrekommendationer och RAS.

 • Inavelsgrad: Att i avel använda hundar som ger avkommor med lägre inavelsgrad än 3,00% (sysslingparning)
 • BPH eller MH: Att hundar som används i avel ska ha genomfört BPH eller MH
 • (HD)Höftledsdysplasi: Att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100 (Gäller svenskfödda hundar). HD-index införs i januari 2016.
 • Ålder vid parning: Att vid parningstillfället använda hundar som uppnått en ålder av minst 2 år.
 • NAD Neuroaxonal dystrofi ”Vingelsjuka”: Att hundar som används i avel ska vara DNA-testade med resultat Clear (fria) eller hereditärt fria* (fri enligt stamtavla) alternativt Carrier (anlagsbärare) endast i kombination med fri.
  Parning mellan två carrier (anlagsbärare)är ej tillåtet.DNA testet registreras ej hos Svenska Kennelklubben därför ska en kopia på testresultatet skickas till:
  ”Mia” Joelsson, Envägen 5, 138 35 Älta
  mia.joelsson@perroklubben.se
  SPDAEK har en lista över provsvar. Lista över provsvar.
 • Ögonlysning: Att hundar som används i avel ska vara ögonlysta med resultat som inte strider mot SKKs anvisningar och/eller anvisningar på ögonundersökningsprotokollets baksida. Sjukdom som ger blindhet och/eller smärta diskvalificeras från avel liksom ”öga uppföljning”, som innebär att ny undersökning ska göras innan man kan bekräfta eller avskriva misstanke om ärftlig ögonsjukdom. Ögonlysningsresultatet får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället.
 • Prcd-PRA: Att hundar som används i avel ska vara DNA-testade med resultat Clear (fria) eller hereditärt fria* (fri enligt stamtavla), alternativt Carrier (anlagsbärare) endast i kombination med fri. Parning mellan två carrier (anlagsbärare) är ej tillåtet. Affected (sjuka) är aldrig tillåtet att använda i avel.

* Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget, vilket gäller till tre (3) generationer. Därefter måste de aktuella avelsdjuret, eller valpkullen testas.