Infoblad

Hälsa:

perrologgaPdAE är i stort sett en frisk ras och rasklubben arbetar ständigt för att rasens hälsa ska fortsätta vara så god som möjligt. Detta sker genom att uppfödarna arbetar efter en gemensam strategi, kallad RAS, som alla rasklubbar sammanställt för sin ras på uppdrag av SKK. SPDAEKs speciella frågor rör höftleder-, ögon- och mentalitet. Mentaliteten är viktig för att hundarna ska må bra. Den kan mätas genom beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).

Som underlag för framtagandet av RAS gör klubben en regelbunden inventering av alla hundar som lever i Sverige. RAS-dokumentet revideras regelbundet.

Rastypiskt:

FozziPdAE är en allsidig ras med stort användningsområde. En rustik hund som är atletiskt byggd. Till karaktären ska den vara trogen, lyhörd, glad, arbetsvillig, vaksam och välbalanserad. Den är exceptionellt lättlärd och anpassningsbar.

Pälsen lämpar sig väl för både torrt och fuktig klimat. PdAE fäller inte och kräver ganska lite pälsvård. Pälsen är lockig med mer eller mindre underull och klipps med maskin. Man frisyrklipper inte!

Färg: Enfärgad vit, svart el brun i olika nyanser. Tvåfärgad vit-brun el vit-svart i olika nyanser. Aldrig trefärgad.

Rasen kan födas med svans i olika längd och form, från stubb till lång.

Mankhöjd: tik 40-46, hane 44-50 cm. Vikt tik 14-18, hane 18-22 kg, storleken varierar mycket beroende på ursprunglig typ.

Rastypisk mentalitet:

Alla hundar är individuella, men de har några gemensamma nämnare. PdAE är ofta livliga och lekfulla. De är ofta självständiga och har vaktinstinkt. De har också god kontakt och samarbets- förmåga samt intresse av att vara sin ägare till lags. De har lätt för skall och är ofta likgiltiga mot främlingar. Detta gör att de behöver en kunnig ägare som engagerar sig och ger mycket tid till hunden. Mycket miljöträning, väldigt mycket mental träning och så motion behövs förstås. Då får du en perfekt hund!

Historia:

huPerro de Aqua Español (PdAE) är en gammal ras som funnits länge i Spanien och som nämndes i litteratur redan på 700-talet. Utseende och arbetsuppgifter varierade beroende på var i Spanien den levde. Rasen är i grunden en arbetande hund, en herdehund och vattenapportör. Den fungerade också som vakthund av gård och båt.

I Spanien:

  • Perro de Agua Español blev i juni 1989 interimistiskt godkänd som ras av FCI (Internationella kennelklubben) i grupp 8 vattenhundar och efter ett godkännande tio år senare blev rasen slutligen erkänd 1999.
  • PdAE används fortfarande som herde-, jakt-, fiske- och vakthund i Spanien.
  • Rasen har även fått nya arbetsområden och används av brandmän och räddningsmanskap som räddningshund samt av polisen som skydds- och narkotikahund.
  • Även inom tävlingsgrenarna agility, bruks och lydnad börjar rasen att visa ”framtassarna”.
  • I hemlandet Spanien testar man herde-, jakt- och vattenhunds-egenskaperna genom ett funktionsprov.

I Sverige:

  • 1997 kom de två första exemplaren av rasen till Sverige. De senaste åren har även ett flertal hundar importerats.
  • I Sverige föds ca 25-30 kullar/år. Ca 2000 hundar finns i dag registrerade i Sverige.
  • Här använder vi våra PdAE till t ex viltspår, lydnad,  rally-lydnad, bruks, stötande jakt, agility, eftersök, nosework och servicehundar. Men naturligtvis även som aktiv sällskapshund.
  • Det sägs att: En PdAE blir vad du gör den till och den enda begränsningen är din och din hunds vilja att lära.

Svenska Perro de Agua Español Klubben

SPDEAK erkändes som underorganisation till Svenska Kennelklubben (SKK) i maj 2004.

Aktiviteter:

Klubben anordnar varje år, en officiell utställning, en årlig rasträff med många prova-på-aktiviteter och klubbmästerskap.
Lokalombuden ordnar träffar, föredrag och kurser på de orter där de bor.
Seminarium har även hållits vid ett flertal tillfällen.

Medlemsavgifter:

340 kr fullt betalande medlem. 100 kr familjemedlem.
Hur du bli medlem beskrivs på denna sidan.

Klubbens officiella organ är ”Perrobladet” som utkommer 4 gånger/år och klubbens hemsida: http://www.perroklubben.se
På klubbens hemsida finns mycket mer information om rasen och om klubben.

ji

ho

Mer information om rasens utveckling och klubbens mål för rasens bästa finns att läsa här: RAS

För vårt informationsblad klicka härInfoblad om Perro de Agua Español