BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

I maj 2012 startade Svenska Kennelklubben en officiell mentalbeskrivning, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

SKK har (2016) gjort en s.k 200-analys då de 200 första hundarna i rasen gjort BPH. Du finner denna analys HÄR.

SKKs film om BPH Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivning tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.

Nedan moment ingår i ett BPH.

1. Främmande person

 

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

Se momentet på Youtube

2. Föremålslek

 

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

Se momentet på Youtube

3. Matintresse

 

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

Se momentet på Youtube

4. Överraskning

 

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp tre meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

Se momentet på Youtube

5. Skrammel

 

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

Se momentet på Youtube

6. Närmande person

 

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

Se momentet på Youtube

7. Underlag

 

Hunden och föraren går över två olika sorters underlag.  Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

Se momentet på Youtube

8. Skott (valfritt)

 

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.  

Se momentet på Youtube 

Sammanfattning och beskrivning

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

Alla hundar är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller: 

  • Hunden måste ha fyllt 1 år
  • Hunden måste vara id-märkt 
  • Hunden måste vara vaccinerad

Ägaren eller föraren måste vara medlem i Svenska Kennelklubben eller i en specialklubb/rasklubb.

Resultaten på de hundar som har gjort BPH kan ni hitta under Avelsdata på SKKs hemsida.