NAD (Vingelsjukan)

Neuroaxonal dystrophia (NAD) tidigare kallad ”Vingelsjuka”

NAD upptäcktes inom vår ras i december 2012, tio månader senare d.v.s i oktober 2013 fanns det ett DNA-test för sjukdomen. Detta har SPDAEK lyckats med tack vare veterinär Cecilia Rohdin, genforskare i Bern, Schweiz och hundägare som hjälpt till med insamlandet av blodprov från sina hundar.

Symtomen som oftast förekommer hos hundar med NAD är:

  • Hunden går runt i cirklar
  • Hunden har spastiska (stela) rörelser
  • Hunden har okontrollerade rörelser
  • Hunden har svårigheter att kontrollera bakdelen eller andra delar av kroppen.
  • Hunden kan inte vifta på svansen.
  • Hunden har svårt att hålla urin.

Avelsrekommendationer:

Att hundar som används i avel ska vara DNA-testade med resultat clear alternativt carrier eller hereditärt fria. Parning mellan två carrier är inte tillåtet (se SKK’s grundregler).

 

Ta reda på om din hund är NAD-bärare innan hunden går i avel

DNA-testet registreras ej hos Svenska Kennelklubben därför ska en kopia på testresultatet skickas till: ”Mia” Joelsson, Envägen 5, 138 35 Älta. mia.joelsson@perroklubben.se

Se lista över provsvar.

På listan finns hundar som följs av en * detta betyder att de hundarna deltog i forskningen. Har Du en hund/hundar som deltagit i forskningen och ej finns på listan  bero det på att blodprovet kommit till forskarna för sent, koagulerat eller att något annat fel uppstått.

Två företag som utför detta test är:

www.laboklin.de
www.eurovetgene.com

Laboklin har information rörande provet samt länk för nedladdning av remiss på denna länk.

Som enskild hundägare gör du en insats för vår ras när du DNA-testar din hund. Ju fler undersökta hundar desto bättre.

 

Information från SPDAEK – avelskommitté (AK) om ”Vingelsjukan” daterat 2013-05-08

Neurodegenerativ sjukdom på Perro de Aqua Español

Veterinär Cecilia Rhodin som hjälper oss med forskningen kring den så kallade ”Vingelsjukan” har nu gett oss en del uppdateringar.

Några unga hundar med tilltagande neurologiska symtom har uppmärksammats inom rasen Perro de Aqua Español. Symtom har debuterat redan innan 1 års ålder. Hundarna har blivit vingliga och ostadiga, mest uttalat i bakdelen. De har ibland haft svårt att resa sig och svårt att gå i trappor och visat tendens att röra sig i cirklar. Inkontinens har även setts, med oförmåga att hålla urinen. Dessa hundar har också utvecklat ett avvikande beteende, de har blivit rastlösa, mindre lekfulla och kunnat bete sig frånvarande. När dessa hundar undersöks har de symtom från flera områden i nervsystemet som indikerar att både det centrala och det perifera nervsystemet är inblandat i sjukdomen. Tydliga cerebellära (lillhjärnan) inslag har även kunnat påvisas.

Vid de obduktioner som utförts misstänktes till en början en s.k. upplagringssjukdom orsaka dessa hundars symtom. Efter mer omfattande undersökningar har det dock visat sig att detta sannolikt rör sig om en sjukdom som kallas neuroaxonal dystrofi och finns beskriven på andra djurslag (människa, får och katt) samt hundraser (rottweiler, papillon men även enstaka fall inom andra raser). 

Det finns ingen behandling för dessa hundar som succesivt försämras, vilket gör det angeläget att förhindra att ytterligare hundar föds med denna sjukdom.

Då sjukdomen inom andra djurslag och raser anses ha en ärftlig bakgrund, så pågår genetiska studier för att om möjligt kunna ta fram ett gentest för denna sjukdom.

Avelskommittén rekommenderar att ej använda sjuka individer, kullsyskon och föräldrar till sjuka individer i avel, innan mer information om sjukdomen finnes. 

Följande parningskombinationer har gett avkommor som drabbats av ”Vingelsjukan”:

S22392/2006 Aqualines K’Laguna de Medina och S38564/2006 Rocker Fellow’s Kiros

S41035/2009 Lindvattnet’s Gloria och S67547/2008 Rocker Fellow’s Ramses I

S17441/2009 Lindvattnet’s Felipe och S31056/2005 Eyeballs Zelda The Uni-Berr

Avelskommittén har förvissat sig om att ovanstående kombinationer inte kommer att göras om.

För övrigt finns inga restriktioner gällande avel i dagsläget.