Perroseminarium

 

Styrelsen har ambitionen att anordna ett seminarium varje år, öppet för samtliga medlemmar. Ett sådant seminarium kan bestå av föreläsningar av exempelvis forskare, veterinärer och andra sakkunniga. Det ger också en bra möjlighet till dialog och diskussioner mellan alla deltagare.