Armbågar

ED – Elbowdysplasi

Benämdes tidigare AD armbågsdysplasi

Elbowdysplasi är ett samlingsbegrepp för flera olika utvecklingsrubbningar i armbågsleden.
Orsakerna kan vara genetiska, nutritionella eller traumatiska. 

Exempel: Artros, utskott på underarmsbenet (ulna), för lång eller för kort underarmsben, benpålagring, utvecklingsrubbning i skelettet, överbelastning m.m. ED är alltså en felaktig utveckling av armbågsleden.

 

Armbågsröntgen

Vid 12-18 månaders ålder (tidigast vid 12 månader) ska hunden höftledsröntgas, lämpligt är att man i samband med detta även röntgar armbågarna. En höftledsröntgen görs hos veterinär med röntgenutrustning. Hunden sederas (ges lugnande medel) så att den ligger helt still och gör det möjligt att få bra röntgenbilder. Röntgenbilderna skickas till SKK för avläsning. Hundägaren betalar en avgift för avläsningen.

Det är alltså SKK’s avläsare som beslutar om resultatet som graderas på följande sätt:


0 = Inga påvisbara förändringar
I = Lindriga benpålagringar upp till 2mm
II  = Måttliga benpålagringar 2-5mm
III = Kraftiga benpålagringar över 5mm

 

Ärftlighet

Studier visar att vissa typer av ED är ärftligt. Arvsgången är däremot inte utredd.

SPDAEK har inga avelsrekommendationer på armbågsröntgen, men det är ett ypperligt tillfälle att röntga armbågarna samtidigt som höftledsröntgen sker.

Som enskild hundägare gör du en insats för vår ras när du armbågsröntgar din hund. Ju fler armbågsröntgade hundar desto bättre.

Armbågsresultat finns på Rasdata för Perro De Agua Español, där kan ni se en specifik hund men även se hela kullar.