Colour Dilution Alopecia (CDA)

Vad är CDA?

Sjukdomen även kallad Colour Mutant Alopecia är en form av hårsäcksdysplasi som drabbar de områden som är diluterade. Diluterade valpar (i en kull) inom rasen konstaterades 2014. Flera fall i Finland har dokumenterats. Sjukdomen visar sig i att hunden saknar normal päls och är blå till färgen och kan vara extremt känslig för infektioner som ofta återkommer och blir kroniska. Kan leda till stort lidande för hunden och ofta en förkortad livslängd.

Det är ett recessivt anlag. Gentest finns att tillgå.

I Finland och Sverige finns hittills 5 kända kullar.

Provsvar

DNA-test registreras ej hos Svenska Kennelklubben därför ska en kopia på testresultatet skickas till:
Mia Joelsson, Envägen 5, 138 35 Älta

epost: mia.joelsson@perroklubben.se

Klubben har en lista över provsvar. De hundar som redovisas på listan har varit hos veterinär och tagit blodprov eller varit hos veterinär och gjort swab-test, det viktiga är att en veterinär har identifierat hunden.

Lista över provsvar

DNA-testa din hund!

DNA-test kan göras på två olika sätt antingen via ett blodprov eller via ett salivprov (swab-test). För att ett swab-test ska vara godkänt av SPDAEK så ska swab-testet göras hos en veterinär som samtidigt identifierar hunden.

Resultatet av DNA testet redovisas på följande sätt:
– clear/fri
– carrier/anlagsbärare
– affected/sjuk.

Som enskild hundägare gör du en insats för vår ras när du DNA-testar din hund. Ju fler undersökta hundar desto bättre för rasen.

Blodtest

Här är företag som analyserar blodprov:
EVG: www.eurovetgene.com
Laboklin: www.laboklin.de

SWAB-test

Här är företag som analyserar salivprov via swab:
www.laboklin.de
www.laboklin.de

Läs mer om DNA-test på Svenska Kennelklubben och på Svenska Lantbruksuniversitetets sida.